A. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży