☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gmina Małomice - Przetarg nieogranioczony na realizację zadania Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach "BUDOWA HALI SPORTOWEJ"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Rezwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach - BUDOWA HALI SPORTOWEJ"  o  wartości nieprzekraczającej 5.150.000 EUR  

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice. 

Termin skladania ofert: 16.07.2009r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu  - do pobrania  format pliku pdf   

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania w formacie doc   do pobrania w formacie rtf    

Załącznik do SIWZ nr 1 Oferta                -     do pobrania w formacie rtf,    do pobrania w formacie doc.

Załącznik do SIWZ nr 2  Wykaz robót     -     do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 3  Wykaz kierownictwa  -    do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 4 Oświadczenia art. 22, 24 uzp -   do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 5 Wzór umowy  -    do pobrania w formacie rtf,      do pobrania w formacie doc.

Załącznik do SIWZ nr 6 Podwykonawcy  -     do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 7 Wyposażenie hali - do pobrania w formacie rtf

Dokumentacja techniczna

 

II.  Projekt Budowlany:  

Architektura:   1. H18x40 strTyt pdf,  2. H18x40architektura pdf   3. H18x40ppoż  pdf      4. A-01 pdf,  5. A-02 pdf,  6.  A-03 pdf,      7. A-04 pdf,   8. A-05 pdf,  9. A-06 pdf,  10. A-07 pdf,   11. A-08 pdf,  12. A-09 pdf,  13. A-10 pdf,  14. A-11 pdf,  15. A-12 pdf,  16. A-13 pdf,  17. A-14 pdf

 Konstrukcja:  1. H18x40opistechniczny pdf,   2.  K-01 pdf, 3. K-02 pdf, 4. K-03 pdf,   5. K-04 pdf,  6.  K-05 pdf,  7.  K-06 pdf,   8. K-07 pdf,    9. K-08 pdf,  10.  K-09 pdf,  11. K-10 pdf, 12. K-11 pdf, 13.  K-12 pdf,  14. K-13 pdf, 15. K-14 pdf,  16. K-15 pdf,  17. K-16 pdf,  18. K-17 pdf,   19. K-18 pdf,  20. K-19 pdf,  21. K-20 pdf,   22. Lite drewno pdf, 23. Zestawienie zbrojeń i betonu pdf , 

Instalacja elektryczna:   1. H18x40elektryka pdf,  2. Legenda pdf,  3. IE-01 pdf,   4. IE-01-07 pdf,  5. IE-02 pdf,  6. IE-02-07 pdf,  7. IE-03-00 pdf,  8. IE-03-07 pdf,  9. IE-04-00 pdf,  10. IE-04-07 pdf,  11. IE-05-07 pdf,  12. IE-06-07 pdf,  13. IE-07-07 pdf,  14. IE-07-1 pdf,  15. IE-07-2 pdf,  16. IE-07-3 pdf,  17. IE-08 pdf,  18. IE-09 pdf,  19. IE-10 pdf 20. IE-11 pdf,  21. IE-12 pdf, 22. IE-13 pdf, 23. IE-14 pdf. 24. IE-00/11 pdf.

Instalacja Wodno-Kanalizacyjna: 1. H18x40wod-kan pdf,  2. IS-01 pdf,  3. IS-02 pdf,  4. IS-03 pdf.

Wentylacja: 1. H18x40wentylacja pdf,  2. W-01 pdf,  3. W-02 pdf,  4. W-03 pdf,  5. W-04 pdf,  6. W-05 pdf, 7. W-1-3 pdf,  8. W-2-3 pdf,  9. W-3-3 pdf.

Instalacja CO: 1. H18x400grzewanie pdf,  2. CO-01 pdf,  3. CO-02 pdf,  4. CO-03 pdf.

Kotłwnia: 1. H18x40kotłownia pdf,  2. KG-01 pdf,  3. KG-02 pdf.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Hali Sportowej:  1. STWIOR pdf 

Zagospodarowanie Terenu  wraz z Parkingami:  1. Opis Techniczny - Projekt Zagospodarowania Terenu pdf,   2. Projekt Zagospodarowania Terenu 1A pdf,  3. Projekt Zagospodarowania Terenu 1D pdf,  4. Parking - Szczegółowy 3D pdf,  5. Szczegółowy A Zatoka Autobusowa pdf, 6. Szczegółowy B Zatoka Autobusowa pdf,  7.  Parking na 40 miejsc postojowych pdf,   8. Zatoka autobusowa 4D pdf,   9. Zatoka autobusowa 5D pdf, 10. Opis techniczny Parkingu pdf,

Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa:   1. Opis Techniczny  pdf,  2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa pdf,  3. Rys. kan. sanit, deszczowa i węzły pdf, 4. Rys woda + deszczówka pdf.  

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach "Budowa hali sportowej" :   STWIOR  plik w formace doc.   

III. Przedmiar Robót: do pobrania w formacie pdf

Budowa Hali Sportowej  przedmiar robót pdf,

Zagospodarowanie terenu - Parking - przedmiar robót pdf

Przyłącza wod, kan. santarna i deszczowa - przedmiar robót pdf 

 

ZAPYTANIA I WNIOSKI  - UWAGA !!!

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ z dnia 06.07. 2009   - do pobrania w formacie pdf  

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ z dnia 06-10.07. 2009   - do pobrania w formacie pdf       "Schemat ideowy rozdzielni  RW" Rysunek IE-00/01 - do pobrania w formacie pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  - WAŻNE !!!

OGŁOSZNIE O WYBORZE OFERTY -  do pobrania w pdf

 


 
 
ilość odwiedzin: 2640841

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X