Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Postanowienie nr 198/2024 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 23.04.2024r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Małomicach kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 07.04.2024r. element menu 2024-04-23 15:01:25 UTWORZENIE
Postanowienie Nr 182/2024 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 19.04.2024r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Małomicach element menu 2024-04-23 14:56:21 UTWORZENIE
Postanowienie Nr 180/2024 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 19.04.2024r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Małomicach element menu 2024-04-23 14:55:42 UTWORZENIE
Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2024 r. dokument HTML 2024-04-16 15:17:16 MODYFIKACJA
Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2024 r. element menu 2024-04-16 15:17:16 MODYFIKACJA
Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2024 r. dokument HTML 2024-04-16 15:05:50 MODYFIKACJA
Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2024 r. element menu 2024-04-16 15:05:50 MODYFIKACJA
O G Ł O S Z E N I E z dnia 15_04_2024 r zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 marca 2024 roku Rada Miejska w Małomicach przyjęła uchwałą Nr LXXI/332/2024 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice. element menu 2024-04-15 14:42:31 MODYFIKACJA
O G Ł O S Z E N I E z dnia 15_04_2024 r zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 marca 2024 roku Rada Miejska w Małomicach przyjęła uchwałą Nr LXXI/332/2024 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice. element menu 2024-04-15 13:59:08 UTWORZENIE
Sesje Rady Miejskiej w Małomicach kadencja 2018 - 2024 element menu 2024-04-12 15:07:40 MODYFIKACJA
Sesje Rady Miejskiej w Małomicach 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023r. 2024r. element menu 2024-04-12 15:07:26 MODYFIKACJA
Protokół z LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 08.03.2024 r. element menu 2024-04-12 15:06:38 UTWORZENIE
Protokół z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28.02.2024 r. element menu 2024-04-12 15:05:15 MODYFIKACJA
Protokół z LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30.01.2024 r. element menu 2024-04-12 15:05:06 MODYFIKACJA
Protokół z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28.02.2024 r. element menu 2024-04-12 15:04:48 UTWORZENIE