☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 09.08.2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej Lubiechów o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Małomice, na działce 80/2”. element menu 2022-08-09 09:08:13 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 09.08.2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej Lubiechów o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Małomice, na działce 80/2”. element menu 2022-08-09 09:08:09 UTWORZENIE
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 247/2022 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. element menu 2022-08-04 08:33:47 MODYFIKACJA
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 246/2022 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. element menu 2022-08-04 08:33:45 MODYFIKACJA
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 245/2022 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. element menu 2022-08-04 08:33:43 MODYFIKACJA
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 247/2022 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. element menu 2022-08-04 08:33:39 UTWORZENIE
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 246/2022 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. element menu 2022-08-04 08:31:26 UTWORZENIE
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 245/2022 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. element menu 2022-08-04 08:28:46 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe z 2_08_2022 Dyrektor Przedszkola w Małomicach na wykonanie usługi Organizacja dożywiania części dzieci Przedszkola im. J Brzechwy w Małomicach, ul. B. Chrobrego 8, 67-320 Małomice polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu całodziennego wyżywienia. element menu 2022-08-03 13:11:49 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe z dnia 1 08 2022 r. na wykonanie usługi „Dowozy w roku szkolnym 2022/2023 w miesiącach wrzesień, październik, listopad, grudzień uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Szkoły Podstawowej w Małomicach, Szkoły Podstawowej w Chichach, Przedszkola w Małomicach” element menu 2022-08-01 21:25:38 UTWORZENIE
Informacja z dnia 27 07 2022 r sesji otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08 lipca 2022 r. na pełnienie w imieniu Gminy Małomice funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ""Poprawa Gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg do dróg wyższej kategorii" - droga gminna - 003319F Janowiec”. element menu 2022-07-27 14:44:00 UTWORZENIE
Informacja z dnia 27.07.2022 r. o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru ogłoszonego w dniu 8 lipca 2022 r. o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Małomicach - referent do spraw obsługi sekretariatu element menu 2022-07-27 13:08:14 MODYFIKACJA
Informacja z dnia 27.07.2022 r. o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru ogłoszonego w dniu 8 lipca 2022 r. o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Małomicach - referent do spraw obsługi sekretariatu element menu 2022-07-27 13:08:02 UTWORZENIE
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 242/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. element menu 2022-07-22 07:19:15 MODYFIKACJA
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 243/2022 z dnia 12.07.2022r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego kompleksu nieruchomości niezabudowanych położonych w Małomicach gm. Małomice. element menu 2022-07-22 07:19:12 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 3792