☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gmina Małomice - Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mięcie Małomice Etap-II"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Małomicach Etap-II" o wartości nie przekraczającej  5.150.000 EUR  

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice. 

Termin składania ofert: 23.03.2008r. Termin skladania ofert: 26.03.2009r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu -do pobrania   

Zmiana Ogłoszenia o przetargu z dnia 03.03.2009r.  - do pobrania pdf

Zmiana Ogłoszenia o przetargu z dnia 18.03.2009r.     - do pobrania pdf      WAŻNE !!!

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania    do pobrania w formacie rtf

 

MODYFIKACJA Nr 1 z dnia 03.03.2009r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

MODYFIKACJA Nr 2 z dnia 19.03.2009r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania  WAŻNE !!!

 

Załącznik do SIWZ nr 1 - do pobrania     do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 2 - do pobrania     do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 3 - do pobrania     do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 4 - do pobrania    do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 5 - do pobrania     do pobrania w formacie rtf

Załącznik do SIWZ nr 6 - do pobrania     do pobrania w formacie rtf

UWAGA: Przy pobieraniu - otwieraniu  załączników za pomocą programu WORD zapisanych w formacie DOC (pierwsza kolumna) mogą wystąpić trudności w odczycie załączników.  Zaleca się pobieranie załączników zapisanych w formacie rtf. Pliki DOC otwierane są bez problemów przez program Openoffice. Powyższa uwaga dotyczy innych zalączników zamieszczonych w ogłoszeniu.

Dokumentacja techniczna

I.  Projekt Zagospodarowania terenu:  Część Opis PZT - do pobraniado pobrania w formacie rtf,   Mapa - Orientacja - do pobrania,  Układ Sekcji - do pobrania, 

MA-3-PZT - do pobrania,   MA-4-PZT - do pobrania,  MA-5-PZT - do pobrania,  MA-6-PZT - do pobrania,  MA-7-PZT - do pobrania,  MA-8-PZT - do pobrania,  MA-9-PZT - do pobrania,  MA-10-PZT - do pobrania,  MA-11-PZT - do pobrania,  MA-12-PZT - do pobrania,  MA-13-PZT - do pobrania, MA-14-PZT - do pobrania,  MA-15-PZT - do pobrania,  MA-16-PZT - do pobrania,  MA-17-PZT - do pobrania,  MA-18-PZT - do pobrania,  MA-19-PZT - do pobrania,  MA-20-PZT - do pobrania,  MA-21-PZT - do pobrania,  MA-22-PZT - do pobrania

BIOZ - Opis - do pobrania 

II.  Projekt Architektoniczno - Budowlany:  Część Opisowa - do pobrania,  do pobrania w formacie rtf

 MA-1-KAN_ Profil_KAN_SA - do pobrania,    MA_2_KAN_ Profil_BOCZNY_SA - do pobrania,  MA_3_KAN_ Profil_KAN_SA - do pobrania, MA_4_KAN_ Profil_Boczny_SA - do pobrania,  MA_5_KAN_KANAŁ_SD z BOCZNYMI - do pobrania,  MA_6_KAN_ Profil_KAN_SE - do pobrania, MA_7_KAN_ Profil_RUR_TŁ_T2 - do pobrania, MA_8_KAN_ Profil_TŁ_T3 - do pobrania, MA_9_KAN_ BOCZNY_SA - do pobrania, MA_10_KAN_ Profil_KAN_SE - do pobrnia,  MA_15_KAN_ POMPOWNIA_P2 - do pobrania, MA_16_KAN_ POMPOWNIA_P3 - do pobrania,  MA_18_KAN_ STUDN_ZEL1000  - do pobrania,  MA_19_KAN_ STUDN_ZEL1000  - do pobrania,  MA_20_KAN_ STUDN_ZEL600  - do pobrania, MA_21_KAN_ STUDNIA_600_deszczowa - do pobrania,  MA_22_KAN_ STUDN_425_TEGRA - do pobrania,  MA_25_KAN_ Ogrodzenie_Pompowni_P2 - do pobrania,  MA_26_KAN_Armatura - do pobrania,  MA_27_KAN_Renowacja_Dróg - do pobrania,  MA_28_KAN_WYLOTOWY_W1 - do pobrania,  MA_29_KAN_WYLOTOWY_W2 - do pobrania

III. Dokumentacja Techniczna Skrzyżowania Sieci z Torowiskiem PKP.

Opis opracowania skrzyżowania sieci z torowiskiem - do pobrania, Profil Kanalizacji Deszczowej - do pobrania, Profil Kanalizacji Sanitarnej - do pobrania

IV. Przedmiar Robót: 

Dodatkowy przedmiar robót kanalizacji sanitarnej przyłącza kanalizacyjne - do pobrania:

Dodatkowy przedmiar robót kanalizacji sanitarnej kanał boczny SA - do pobrania

Przedmiar Robót Kanalizacja Deszczowa - do pobrania

Przedmiar Robót Kanalizacji Sanitarnej - 1. do pobrania, 2. do pobrania, 3.  do pobrania, 4.  do pobrania, 5. do pobrania, 6. do pobrania, 7. do pobrania - nieaktualny , 7 do pobrania - aktualny,   8.  do pobrania,  9. do pobrania10do pobrania - nieaktualny10 do pobrania - aktualny,

Pliki do pobrania w formacie rtf:    1. do pobrania w formacie rtf,  2. do pobrania w formacie rtf,    3. do pobrania w formacie rtf,   4. do pobrania w formcie  rtf,   5. do pobrania w formscie rtf,   6. do pobrania w formacie rtf,  7. do pobrania w formacie rtf - nieaktualny, 7 do pobrania w formacie rtf - aktualny,     8. do pobrania w formacie  rtf    ,   9. do pobrania w formacie rtf,  10. do pobrania formcie rtf. - nieaktualny10 do pobrania w formacie rtf - altualny,

V. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - do pobranie

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

Odpowiedż na zapytanie z dnia 2 marca 2009r. - do pobrania

Odpowiedzi na zapytania od dnia 12 do 16 marca 2009r. - do pobrania      WAŻNE !!!

Odpowiedzi na zapytania z dnia 20 marca 2009r. - do pobrania      WAŻNE !!!

 

INFORMCJA DLA WYKONAWCÓW z dnia 18.03.2009r.  !!!!!   - do pobrania pdf    WAŻNE !!!

INFORMCJA DLA WYKONAWCÓW z dnia 20.03.2009r.  !!!!! - do pobrania pdf     WAŻNE !!!!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   z dnia 07.04.2009r.     -   do pobrania pdf

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 2640829

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X