☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn. " Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomic, ul. Fabryczna" " o wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000EUR

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Małomice.

Termin składania ofert:   23.02.2018 r.     2.03.2018 r.   godzina 12:00  

 
Ogłoszenie o  zamówienia publicznego "Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego Małomic, ul. Fabryczna""  - do pobrania plik pdf
!!! Ogłoszenie z dnia 12.02.2018 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przedmiotem ogłoszenia jest zmiana terminu wykonania zamówienia)   -  do pbrania plik pdf
  
!!! Ogłoszenie z dnia 21.02.2018 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przedmiotem ogłoszenia jest zmiana terminu składania ofert)  - do pobrania plik pdf
  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania plik doc.
!!! Ogłoszenie z dnia 12.02.2018 r. o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  - do pobrania plik doc.
  
!!! Ogłoszenie z dnia 21.02.2018 r. o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( sposób oceny oferty w zakresie terminu wykonania umowy i  - do pobrania plik doc.
 
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 OFERTA - do pobrania plik rtf.       Załącznik nr 1 Oferta korekta z dnia 15.02.2018 r. - do pobrania plik rtf.
  
WAŻNE !!! Korekta druku oferty uwzględniająca termin wykonania zamówienia  - do pobrania plik rtf.
  
Załącznik nr 2 oświadczenie art. 25a ust  1 Pzp  - do pobrania plik rtf.
Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 25a  ust. 1 Pzp - do pobrania plik rtf.
Załacznik nr 4 Doświadczenie -do pobrania plik rtf.
Załącznik nr 5 Wykaz osób - do pobrania plik rtf.
Załacznik nr 6 Oświadczeni o przynależności/nieprzynależności do grupy kapitałowej - do pobrania plik rtf.
Załącznik nr 7 Zobowiązania podwykonawcy  - do pobrania plik rtf.
Załącznik nr 8 Umowa projekt   - do pobrania plik rtf.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  -  do pobrania plik rtf.

Projekt Budowlany Strona Tytułowa  - do pobrania plik doc
Opis techniczny  - do pobrania plik World 
Rys. nr 1 Inwentaryzacja  ( rzut przyziemia )  -    do pobrania plik pdf
Rys. nr 2 Inwentaryzacja ( rzut piętra )   - do pobrania plik pdf
Rys. nr 3 Inwentaryzacja (elewacja zachodnia i wschodnia ) -do pobrania plik pdf
Rys. nr 4 Inwentaryzacja ( elewacja południowa ) - do pobrania plik pdf
Dokumentacja fotograficzna - do pobrania pik docx.
 
ZAPYTANIA DO SIWZ.
Odpowiedź na zapytania do SIWZ przekazane zamawiającemu w dniu 12.02.2018 r. - do pobrania plik pdf.
Odpowiedż na zapytania do SIWZ przekazane zamawiającemu w dniu 13.02.2018 r.  - do pobrania plik pdf.  
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ przekazane zamawiajcemu w dniu 15.02.2018 r. - do pobrania plik pdf.

Fotografie obrazujące elewację obiektu przeznaczonego do rozbiórki.

Fot 1 pobierzFot 2 pobierz, Fot 3 pobierz, Fot 4 pobierz, Fot 5 pobierz, Fot 6 pobierz, Fot 7 pobierz , Fot 8 pobierz, Fot 9 pobierz 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ przekazaną zamawiającemu w dniu 20.02.2018 r. - do porania plik pdf.

!!! Informacja z dnia 02.03.2018 r.  z otwarcia ofert  w postępowaniu pn. Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego; Małomice ul. Fabryczna"  -  do pobrania plik pdf 

!!! Informacja z dnia 15.03.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonania zamówienia pn. Rozbiórka budynku trawialni i cynkowni zlokalizowanego Małomice ul. Fabryczna - do pobrania plik pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2018-02-01 11:39:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2018-03-15 09:57:58)
 
 
liczba odwiedzin: 2864112

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X