Budowa Drogi gminnej w miejscowości Bobrzany

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym  na realizację zadania „Budowa drogi  gminnej  w  miejscowości Bobrzany. 

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:   31 stycznia  2023 r. godzina 10:00     6 stycznia 2023 r. godzina 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „Budowa drogi  gminnej  w miejscowości  Bobrzany" - do pobrania pdf. 

Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2023 r. o zmianie ogłoszenie o zamówieniu publicznym - do pobrania pdf

SWZ „Budowa drogi gminnej  w   miejscowości Bobrzany"   wraz z załącznikami   -  do   pobrania

Dokumentacja techniczna Wykonawcza wraz z częścią rysunkową   -  do pobrania plik skompresowany zip

Modyfikacja SWZ z dnia 17 stycznia 2023 r. - do pobrania plik pdf.

Odpowiedź na wniosek z dnia 17.01.2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ  - do pobrania pdf. 

Odpowiedź z dnia 23 stycznia 2023 r. na wniosek z dni 19.01.2023 r. o wyjaśnienie treść SWZ  - do pobrania pdf.

Odpowiedź z dnia 25 stycznia 2023 r. na wniosek z dnia 20.01.2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ - do pobrania pdf. 

Odpowiedź z dnia 25 stycznia 2023 r. na wniosek z dnia 20.01.2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ - zmiana polegała na  wymieniono przedmiaru robót - do pobrania pdf

Odpowiedź z dnia 31 stycznia 2023 r. na wnisek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 26 stycznia 2023 r.    -  do pobrania pdf.

Odpowiedź z dnia 2.lutego 2023 r. na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 1 lutego 2023 r. - do pobrania plik docx

Informacja z dnia 21 lutego 2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania plik pdf

Informacja z dnia 21 lutego 2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta - do pobrania plik pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania plik pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2023-01-16 14:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2023-02-27 21:52:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki