☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu publicznego w trybie licytacji elektronicznej na wykonanie roboty budowlanej pn. "Budowa przedszkola publicznego  w Małomicach. o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 EUR

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Małomice.

Termin składania  zgłoszeń do udziału w licytacji: 08.10.2020 r. godzina 14:00   13.10.2020 r. godzina 14:00

Ogłoszenie o zamówienia publicznym  na "Budowa przedszkola publicznego  w Małomicach". - do pobrania plik pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Budowę przedszkola publicznego w Małomicach"  - do pobrania plik pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 06.10.2020 r. na Budowę przedszkola publicznego w Małomicach  - do pobrania plik pdf

Ogłoszenie o licytacji elektronicznej - do pobrania pdf.    

Ogłoszenie o licytacji elektronicznej 6.10.2020 r.  - do pobrania pdf.

Projekt umowy - do pobrania plik rtf   

Projekt umowy z dnia 6.10.2020 r. - do pobrania rtf.

Informacja dla Wykonawców do pobrania plik doc.

Informacja dla Wykonawcy z dnia 6.10.2020 r. - do pobrania plik doc

Załączniki - do pobrania plik rtf

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Projekt budowlany całość do pobrania  zip , niżej pliki w częściach: 

Projekt część opisowa -   do pobrania pdf

Projekt część rysunkowa - do pobrania zip.

Projekty wykonawcze w całości do pobrania zip,   niżej pliki w częściach:

TOM 1 do pobrania zip

Tom 2 do pobrania zip

Tom 3 do pobrania zip

Uwaga: Przedmiary nie zawierają  zaprojektowanych elementów, z których wykonania na obecnym etapie zrezygnował Inwestor. Są to następujące elementy: - wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego i jadalni - nawierzchnia z otoczaków, - zieleni zewnętrznej, - wiaty terenowej, - małej architektury, - instalacja klimatyzacji, - instalacja fotowoltaiczne. Ponadto przewidziano zmianę: - skruszenie płyt betonowych nawierzchni i wykorzystanie materiału na warstwy podbudowy.

  Przedmiary robót.    -  strona tytułowa pdf

- Roboty budowlane  - do pobrania pdf

- Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych -  do pobrania pdf  ,

- Roboty instalacji elektrycznych, okablowania, instalacje alarmowe i pozostałe - do pobrania pdf.  ,     

Specyfikacja techniczna  

Specyfikacja techniczna w całości do pobrania zip.  niżej specyfikacja w częściach: 

Branża drogowa   -  Do pobrania zip

Branża sanitarna  - do pobrania zip

Branża elektryczna - do pobrania zip

Odpowiedź z dnia 2.10.2020 r. na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego   -    do pobrania plik rtf

Odpowiedź z dnia 6.10.2020 r. na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego   - do pobrania plik rtf.

Odpowiedź z dnia 9.10.2020 r. na zapytanie, które wpłyneło do Zamawiającego - do pobrania plik doc

WAŻNE !    Informacja o zamknięciu licytacji oraz Wykonawcy, którego oferta została wybrana   do pobrania plik doc.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2020-09-24 20:59:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2020-11-05 09:02:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3792