☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gmina Małomice przetarg nieograniczony pn. "Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego na realizację zadania Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy,   Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach"  o wartości nieprzekraczającej 5.000.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:  07 lutego   2014r. godzina 11:45

WAŻNE !!! OGŁOSZENIE Z DNIA 14.02.2014r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI II  ZAMÓWIENIA "BUDOWA PARKINGU WE WSI BOBRZANY"  -  do pobrania  plik pdf.

Dokumenty przetargowe wspólne:

WAŻNE III Ogłoszenie z dnia 11.02.2014r. o unieważnieniu postępowania o  zamówienie publiczne       - do pobrania plik pdf

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy,   Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach" - do pobrania pdf.. 

SIWZ „Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy,   Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach" -     poprawiony/aktualny  do pobrania plik rtf.

Zał. nr 1 Oferta Część I  i II  - do pobrania plik rtf.

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania plik rtf.

Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 uzp -  do pobrania plik rtf.

Zał nr  3 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - do pobrania plik rtf

Zał. nr 4 Doświadczenie zawodowe  - do pobrania plik rtf..

Zał. nr 5 Wykaz osób   - do pobrania plik rtf

Zał. nr 7 Wzór umowy  - do pobrania plik rtf.

CZĘŚĆ I  "Budowa i wyposażenie 5 placów zabaw na terenie Gminy Małomice 

Dodana  STWIOR - "Budowa i wyposażenie 5 placów zabaw na terenie Gminy Małomice - do pobrania plik doc.   

KOSZTORYSY ŚLEPE 

Kosztorys Chichy - do pobrania plik pdf

Kosztorys Janowiec - do pobrania plik pdf

Kosztorys Lubiechów - do pobrania plik pdf    do pobrania plik pdf.

Kosztorys Śliwnik  - do pobrania plik pdf

Kosztorys Żelisław  - do pobrania plik  pdf

PROJEKTY BUDOWLANE

Projekt budowlany  Chichy - do pobrania plik doc 

Projekt budowlany Janowiec - do pobrania plik doc

Projekt budowlany Lubiechów - do pobrania plik doc

Projekt budowlany Śliwnik - do pobrania plik doc

Projekt budowlany Żelisław - do pobrania plik doc

SCHEMATY PLACÓW ZABAW 

Rysunek  Cichy  -  do pobrania plik pdf

Rysunek Janowiec - do pobrania plik pdf

Rysunek Lubiechów - do pobrania plik pdf

Rysunek Śliwnik - do pobrania plik pdf

Rysunek Żelisław - do pobrania plik pdf

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projekt zagospodarowania działki Chichy - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki Janowiec - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki  Lubiechów - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki Śliwnik - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki Żelisław - do pobrania plik pdf

PARKING WE WSI BOBRZANY

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   - do pobrania plik pdf

3. Mapa  - do pobrania plik  pdf.

3. Opis techniczny oraz kosztorys ślepy  - do pobrania plik  pdf.

4. Przekroje   - do pobrania plik pdf.

5. Szczegóły - do pobrania plik pdf

WAŻNE !!! Część I  Odpowiedzi z dnia 29 stycznia 2014 r.  na pytania Wykonawców  -  do pobrani plik pdf

WAŻNE !!! Część I Odpowiedzi z dnia 30 stycznia 2014 r. na pytania Wykonawców  -  do pobrania plik pdf

WAŻNE !!! Odpowiedzi z dnia 03. lutego 2014r. na pytania Wykonawców - do pobrania plik pdf

WAŻNE !!! Odpowiedzi z dnia 03 lutego  2014r. na pytania Wykonawców do pobrania plik pdf sprostowanie 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2014-01-23 18:22:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2014-02-17 08:30:07)

 
 
liczba odwiedzin: 2864623

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X