☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOMICE  ORAZ PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW" o wartości przekraczającej  221.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:  31 marca   2020 r. godzina 12:00     6 kwietnia 2020 r. godzina 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „ODBIÓR ODPADÓW  KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOMICE  ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW" w okresie od 1.06.2020 r. do 31.12.2021 r.  - do pobrania pdf. 

Ogłoszenie z dnia 6 marca 2020 r.  o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.  "ODBIÓR  ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW"  w okresie od 1.06.2020r do 31.12.2021 r.  - do pobrania plik pdf.

Indentyfikator postępowania w mini portalu  - do pobrania plik docx.

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - WERSJA EDYTOWALNA  -  do pobrania plik doc.

SIWZ „USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MŁOMICE ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW " wraz z załącznikami  - do pobrania  doc.  

Modyfikacja SIWZ - do pobrania doc.

PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

UCHWAŁA NR XXVIII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 20 LISTOPADA 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXI/158/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r.  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

UWAGA II! Odpowiedź  Zamawiającego na zapytania wykonawców do treści SIWZ z dnia 17.03.2020 r. - do pobrania pdf

UWAGA !!!    Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 6 kwietnia 2020 r.     - do pobrania doc.

UWAGA !!! Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego  - do pobrania pdf.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2020-02-25 21:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2020-04-16 15:54:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3792