☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gmina Małomice - przetarg nieograniczony na realizację zadania "Modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu w ramach programu ?Stawiamy na sport w gminie, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej?

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania  Modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu w ramach programu „Stawiamy na sport w gminie, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej”  o  wartości nieprzekraczającej 5.150.000 EUR  

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice. 

Termin skladania ofert: 20.10.2009r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu  -  do pobrania w formacie pdf.   

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania w formacie doc.       

Załącznik do SIWZ nr 1 Oferta                -     do pobrania w formacie doc  

Załącznik do SIWZ nr 2  Wykaz robót     -     do pobrania w formacie doc

Załącznik do SIWZ nr 3  Wykaz kierownictwa  -    do pobrania w formacie doc

Załącznik do SIWZ nr 4 Oświadczenia art. 22, 24 uzp -   do pobrania w formacie doc

Załącznik do SIWZ nr 5 Wzór umowy  -    do pobrania w formacie doc,      

Załącznik do SIWZ nr 6 Podwykonawcy  -     do pobrania w formacie doc.

Dokumentacja techniczna

I.  BOISKO  w MAŁOMICACH

Przedmiar robót:     do pobrania w formacie pdf

Plan sytuacyjny Małomice:    do pobrania w formacie pdf

Opis projektu boisko w Małomicach:   do pobrania w formacie pdf

Nawodnienie Małomice:    do pobrania w formacie pdf

Schemat zraszania Małomice:    do pobrania w formacie pdf

Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót:   do pobrania w formacie pdf

II. BOISKO w  JANOWCU

Przedmiar robót: do pobrania w formacie pdf

Plan sytuacyjny Janowiec:      do pobrania w formacie pdf

Opis projektu boisko w Janowcu:    do pobrania w formacie pdf

Nawodnienie Janowiec:       do pobrania w formacie pdf

Schemat zraszania Janowiec:      do pobrania w formacie pdf  

Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót:    do pobrania w formacie pdf

URZĄDZENIA DO PROJEKTU  (PRZYKŁADOWE) - WSPÓLNE -     do pobrania w formacie doc.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I WNIOSKI !!!!

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.10.2009r.   - do pobrania w formacie pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  !!!  - do pobrania w formacie pdf. 


 
 
ilość odwiedzin: 2640859

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X