☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
Karta usługi 00   Zgłoszenie zmiany  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna: art. 7a ust. 1, art. 7b ust. 1 w związku z art. 7d ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Druk do pobrania
2. Dowód wpłaty.

Opłaty:
Zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 50 zł. (art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Opłatę uiścić można w kasie Urzędu Miejskiegi lub  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa 80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
Od wniosku nie pobiera sie  opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni

Forma rozstrzygnięcia:
Dokonanie zmiany  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel.(0-68) 376-90-85 wew.36

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gospodarczego / Inspektor Beata Kaczmarek
pokój 14, tel.  068-376-90-85 wew.36

Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania zmiany  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej następuje w formie  decyzji administracyjnej, od której  przysługuje stronie  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu  i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .
3. Organ ewidencyjny dokonuje zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia oraz doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno nastąpić w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu tzn.:
a) oznaczenia przedsiębiorcy,
b) oznaczenia miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy,
c) określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
d) wskazania miejsca wykonywania działalności gospodarczej
e) wskazanie daty rozpoczęcia działalności.
5. Zgłoszenie zmiany do wpisu w ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać wskazanie daty rozpoczęcia działalności po zmianie.
6. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu gdy:
a) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
b) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
c) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-22 22:25:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2007-03-27 11:37:53)

 
 
liczba odwiedzin: 2870346

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X