☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 23.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

 Karta usługi 00 Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Podstawa prawna:
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn.zm.) i art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.) w związku §8 do §11 Uchwały nr XXVI/130/2000 Rady Gminy ........ z dnia ...................w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Opłaty :
1. Wniosek - 5 zł. w znakach opłaty skarbowej (art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
2. Od każdy załącznik  - 0,50 zł. w znakach opłaty skarbowej (art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
Znaki opłaty skarbowej  można  nabycia w kasie w Urzędu Miejskiego w Małomicach

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51,  wew. 17

Termin i sposób załatwienia sprawy :
W przypadku złożenia wniosku o wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zawarcie umowy dzierżawy.

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gospodarczego / referent Karolina Zowczak
pok. 14
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51,  wew. 36
 
Tryb odwoławczy:
Procedura nie przewiduje postępowania odwoławczego.
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-25 22:38:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-07-13 13:01:16)

 
 
liczba odwiedzin: 2868851

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X