☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie usługi pn. "Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Małomice" w okresie od 1.01.2019 do 31.03.2019 r.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOMICE  ORAZ PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW" o wartości nieprzekraczającej  80.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:  17 grudnia   2018 r. godzina 11:00

Dokumenty przetargowe wspólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „ODBIÓR ODPADÓW  KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁOMICE  ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW" - do pobrania pdf. 

SIWZ „USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MŁOMICE ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW " wraz z załącznikami  - do pobrania  doc.  

PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

UCHWAŁA NR XXVIII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 20 LISTOPADA 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXI/158/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r.  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. o złożonych ofertach   - do pobrania plik doc.

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Małomice oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów"   - do pobrania plik docx.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2018-12-04 14:42:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2018-12-28 20:56:51)

 
 
liczba odwiedzin: 2864105

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X