☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Budowa czterech kurników kur niosek w systemie bateryjnym (bezściółkowym) wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie fermy drobiu OVOTEK w miejscowości Bobrzany gm. Małomice" na dz. Nr ew. 258/27 i 258/25.el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 14.08.2013r. informujące o wniesieniu odwołania od Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze uchylającej decyzję Burmistrza Małomic z dnia 27.05.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie czterech kurników kur niosek w systemie bateryjnym (bezściółkowym) wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie fermy drobiu OVOTEK w miejscowości Bobrzany gm. Małomice na działkach nr ewid. 258/27 i części działki 258/25". el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na:" Adaptacji istniejącej hali produkcyjnej dla lokalizacji zakładu produkcyjnego wyposażonego w zintegrowaną linię ciągłego cynkowania drutów odgromowych i taśm stalowych" w Małomicach przy ul. Fabrycznej 3 na dz. nr ew. 627/50.el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 31.08.2011r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Zakładowej Stacji Paliw Płynnych w Małomicach" na działce Nr 127/5 przy ul. Pruszkowskiej.el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
.Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 19.03.2013r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa, rozbudowa i remont kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz SUW w Gminie Małomice - Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Chrobrego w Małomicach do terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie wsi Śliwnik na działkach nr ewid. 700/22, 700/14, 700/29, 700/11, 700/9, 700/3, 699, 698/10, 698/7, 569, 570, 573, 572, 564, 567"el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 10.07.2014r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pt:" Przebudowa dróg gminnych: ulice Kościelna, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego wraz z budową dwóch parkingów" na działkach nr ewid. 453, 404, 60, 348, 340, 484, 487, 488, 500, 521, 366/1 położonych w mieście Małomice. el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pt.:"Budowa instalacji fotowoltanicznej o mocy do 2 MW we wsi Żelisław gm. Małomice na działce nr ewid. 104/16"el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 09.08.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 508/10 (obręb 0001) w miejscowości Bobrzany, gm. Małomic" (proj. Bobrzany I).el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 19.02.2013r. w sprawie przeniesienia praw decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Adaptacji istniejacej hali produkcyjnej dla lokalizacji zakładu produkcyjnego wyposażonego w zintegrowaną linię ciągłego cynkowania drutów odgromowych i taśm stalowych" w Małomicach przy ul. Fabrycznej 3 na działce nr 627/50. el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 26.11.2020r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr ewidencyjnym 80/2, położonej w obrębie Lubiechów".el. menu2020-11-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 11.08.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Przebudowa dróg gminnych: ulice Kościelna, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego wraz z budową dwóch parkingów" na działkach nr ewid. 453, 404, 60, 348, 340, 484, 487, 488, 500, 521, 366/1 położonych w mieście Małomice. el. menu2020-11-26MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 2832664

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X