☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Czwartek 18.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 14.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Brzoskwiniowej. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 13.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice.el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 26.04.2019r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącego własność Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice wraz z prawem własności posadowionego na tym gruncie budynku.el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 22.03.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Małomice przy ul. Brzoskwiniowej.el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 14.12.2018r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego w dniu 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice oraz I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Śliwniku gm. Małomice. el. menu2019-07-11MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
ilość odwiedzin: 2241608

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X