☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Niedziela 24.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Rozwoju Gospodarczego - kolejność załatwiania spraw

Wykaz spraw załatwianych w urzedzie
Numer sprawy Data wszczęcia sprawy Termin załatwienia sprawy Status sprawy Faktyczny
termin
załatwienia
BSR.Ka.Z/71441-1/05 2005-09-26 2005-11-30 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/64351-4/05 2005-11-22 2005-12-28 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/0717-36/05 2005-12-28 2006-01-17 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/6411-11/05 2005-12-27 2006-01-26 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64121-1/06 2006-01-02 2006-02-02 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/0717-1/06 2006-01-05 2006-02-08 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/0717-12/06 2006-01-06 2006-02-10 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-2/06 2006-01-10 2006-02-16 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/7145-8/05 2005-12-21 2006-02-17 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/64351-1/06 2006-01-16 2006-02-18 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64352-2/06 2006-01-16 2006-02-18 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-1/06 2006-01-19 2006-02-18 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64352-1/06 2006-01-16 2006-02-18 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-1/06 2006-01-16 2006-02-18 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-2/06 2006-01-24 2006-02-25 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64121-4/06 2006-01-25 2006-02-25 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-3/06 2006-01-25 2006-02-25 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64351-3/06 2006-01-24 2006-02-25 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64120-1/06 2006-01-30 2006-03-01 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-9/06 2006-01-30 2006-03-01 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-5/06 2006-01-30 2006-03-01 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64351-2/06 2006-01-31 2006-03-03 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64121-6/06 2006-02-09 2006-03-15 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-3/06 2006-02-09 2006-03-15 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64121-8/06 2006-02-13 2006-03-16 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-7/06 2006-02-13 2006-03-16 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-2/06 2006-02-21 2006-03-23 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64121-10/06 2006-02-21 2006-03-23 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-9/06 2006-02-20 2006-03-24 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64351-4/06 2006-02-20 2006-03-24 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64350-4/06 2006-02-20 2006-03-24 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64120-2/06 2006-02-28 2006-03-30 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-3/06 2006-02-28 2006-03-30 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/6411-4/06 2006-03-03 2006-04-05 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64121-11/06 2006-03-06 2006-04-05 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-11/06 2006-03-09 2006-04-09 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-5/06 2006-03-10 2006-04-09 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Eu.B/7635-21/06 2006-03-14 2006-04-14 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Eu.B/7635-21/06 2006-03-14 2006-04-14 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu sprawy  
BSR.Eu.B/7635-22/06 2006-03-14 2006-04-14 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu sprawy  
BSR.Eu.B/7635-21/06 2006-03-14 2006-04-14 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Eu.B/7635-22/06 2006-03-14 2006-04-14 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/6411-6/06 2006-03-16 2006-04-15 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/6411-6/06 2006-03-16 2006-04-15 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Be.K/64121-14/06 2006-03-20 2006-04-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Eu.B/7635-24/06 2006-03-15 2006-04-21 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Eu.B/7635-23/06 2006-03-21 2006-04-21 Ostatecznie załatwiono  
BSR.Eu.B/7635-23/06 2006-03-21 2006-04-21 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/64121-16/06 2006-03-22 2006-04-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Eu.B/7635-24/06 2006-03-15 2006-04-21 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Eu.B/7635-24/06 2006-03-15 2006-04-21 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu sprawy  
BSR.Be.K/64120-3/06 2006-03-22 2006-04-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Eu.B/7635-23/06 2006-03-21 2006-04-21 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu sprawy  
BSR.Ka.Z/6019-13/06 2006-03-21 2006-04-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-13/06 2006-03-20 2006-04-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-12/06 2006-03-20 2006-04-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-15/06 2006-03-28 2006-04-28 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-7/06 2006-03-30 2006-04-30 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-8/06 2006-04-07 2006-05-07 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-9/06 2006-04-12 2006-05-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-17/06 2006-04-19 2006-05-19 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64353-1/06 2006-04-21 2006-05-24 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-10/06 2006-04-25 2006-05-26 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-18/06 2006-04-28 2006-06-03 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-4/06 2006-05-04 2006-06-03 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-11/06 2006-05-04 2006-06-03 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-12/06 2006-05-05 2006-06-04 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-13/06 2006-05-05 2006-06-04 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-14/06 2006-05-15 2006-06-15 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-5/06 2006-05-16 2006-06-15 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-16/06 2006-05-16 2006-06-15 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/7145-3/06 2006-05-15 2006-06-16 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/64120-6/06 2006-05-18 2006-06-17 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-7/06 2006-05-19 2006-06-18 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-17/06 2006-05-22 2006-06-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-18/06 2006-05-23 2006-06-22 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/7430-2/06 2006-05-29 2006-06-28 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-21/06 2006-05-29 2006-06-28 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-20/06 2006-05-29 2006-06-29 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-19/06 2006-05-30 2006-06-30 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-21/06 2006-05-31 2006-06-30 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-24/06 2006-06-08 2006-07-09 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-22/06 2006-06-13 2006-07-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-8/06 2006-06-16 2006-07-16 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-25/06 2006-06-16 2006-07-16 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-19/06 2006-06-19 2006-07-19 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-21/06 2006-06-23 2006-07-23 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64351-5/06 2006-06-22 2006-07-23 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-20/06 2006-06-23 2006-07-23 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/71445-1/06 2006-06-23 2006-07-26 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/71441-3/06 2006-06-27 2006-07-28 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/06 2006-06-27 2006-07-28 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/06 2006-06-27 2006-07-28 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/06 2006-06-27 2006-07-28 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/06 2006-06-27 2006-07-28 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/06 2006-06-27 2006-07-28 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/06 2006-06-27 2006-07-28 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/64121-23/06 2006-06-30 2006-07-30 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-22/06 2006-07-03 2006-08-02 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-23/06 2006-07-03 2006-08-02 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-24/06 2006-07-04 2006-08-03 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/71441-1/06 2006-07-05 2006-08-05 Rozpisano rozprawę administracyjną  
BSR.Ka.Z/71441-1/06 2006-07-05 2006-08-05 Rozpisano rozprawę administracyjną  
BSR.Ka.Z/71441-1/06 2006-07-05 2006-08-05 Rozpisano rozprawę administracyjną  
BSR.Ka.Z/71441-1/06 2006-07-05 2006-08-05 Rozpisano rozprawę administracyjną  
BSR.Ka.Z/71441-1/06 2006-07-05 2006-08-05 Rozpisano rozprawę administracyjną  
BSR.Ka.Z/71441-1/06 2006-07-05 2006-08-05 Rozpisano rozprawę administracyjną  
BSR.Be.K/64121-26/06 2006-07-10 2006-08-09 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-9/06 2006-07-10 2006-08-09 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-10/06 2006-07-10 2006-08-09 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-27/06 2006-07-11 2006-08-10 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64353-2/06 2006-07-05 2006-08-12 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-11/06 2006-07-13 2006-08-12 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-29/06 2006-07-13 2006-08-12 Umorzono postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości.  
BSR.Be.K/64351-7/06 2006-07-13 2006-08-13 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-6/06 2006-07-13 2006-08-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-7/06 2006-07-24 2006-08-23 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-28/06 2006-07-31 2006-08-31 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/72241-1/06 2006-06-14 2006-08-31 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/64351-8/06 2006-08-04 2006-09-10 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64352-3/06 2006-08-04 2006-09-10 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-8/06 2006-07-07 2006-09-10 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64352-4/06 2006-08-11 2006-09-13 Organ wydał postanowienie o uznaniu się za niewłaściwy.  
BSR.Be.K/64350-9/06 2006-08-11 2006-09-13 Organ wydał postanowienie o uznaniu się za niewłaściwy.  
BSR.Be.K/64351-9/06 2006-08-11 2006-09-13 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-10/06 2006-08-17 2006-09-16 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7430-3/06 2006-08-18 2006-09-20 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-11/06 2006-08-17 2006-09-24 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7220-5/06 2006-09-08 2006-10-11 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/0717-71/06 2006-09-07 2006-10-12 Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/64121-37/06 2006-10-12 2006-10-18 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-33/06 2006-09-26 2006-10-26 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-15/06 2006-10-20 2006-10-27 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-39/06 2006-10-20 2006-10-27 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-36/06 2006-09-28 2006-10-29 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-12/06 2006-09-29 2006-10-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-34/06 2006-09-28 2006-10-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-35/06 2006-09-29 2006-10-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-11/06 2006-09-19 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-7/06 2006-09-14 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-43/06 2006-09-28 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-51/06 2006-10-03 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-14/06 2006-09-20 2006-10-31 Organ wydał postanowienie o uznaniu się za niewłaściwy.  
BSR.Be.K/6060-25/06 2006-09-22 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-23/06 2006-09-22 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-17/06 2006-09-21 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-6/06 2006-09-14 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-34/06 2006-09-26 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-45/06 2006-09-28 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-12/06 2006-09-19 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-20/06 2006-09-21 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-22/06 2006-09-22 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-33/06 2006-09-25 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-35/06 2006-09-26 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-15/06 2006-09-20 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-36/06 2006-09-27 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-16/06 2006-10-24 2006-10-31 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6060-5/06 2006-09-13 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-4/06 2006-09-13 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-41/06 2006-09-28 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-40/06 2006-10-24 2006-10-31 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6060-1/06 2006-09-12 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-3/06 2006-09-13 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-2/06 2006-09-13 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-37/06 2006-09-27 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-21/06 2006-09-21 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-19/06 2006-09-21 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-18/06 2006-09-21 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-16/06 2006-09-28 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-13/06 2006-09-19 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-10/06 2006-09-18 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-9/06 2006-09-15 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6060-8/06 2006-09-14 2006-10-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-45/06 2006-11-17 2006-11-24 Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-34/06 2006-11-03 2006-12-03 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-42/06 2006-11-07 2006-12-08 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-51/06 2006-12-11 2006-12-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64352-5/06 2006-11-21 2006-12-21 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64351-10/06 2006-11-21 2006-12-21 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-39/06 2006-11-28 2006-12-28 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-43/06 2006-12-28 2007-01-04 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64351-11/06 2006-12-05 2007-01-04 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64352-6/06 2006-12-05 2007-01-04 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-13/06 2006-12-05 2007-01-04 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-1/07 2007-01-02 2007-01-08 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-1/07 2007-01-03 2007-01-10 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-14/06 2006-12-12 2007-01-11 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-4/07 2007-01-10 2007-01-15 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-2/07 2007-01-08 2007-01-15 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-3/07 2007-01-10 2007-01-16 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-3/07 2007-01-18 2007-01-25 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-3/07 2007-01-25 2007-01-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-42/06 2006-12-29 2007-02-01 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-6/07 2007-01-26 2007-02-02 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-4/07 2007-01-30 2007-02-05 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-5/07 2007-01-30 2007-02-05 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-4/07 2007-01-30 2007-02-06 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-6/07 2007-02-06 2007-02-06 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-7/07 2007-02-05 2007-02-12 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-8/07 2007-02-06 2007-02-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-9/07 2007-02-09 2007-02-15 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-7/07 2007-02-12 2007-02-16 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64356-1/07 2007-02-13 2007-02-19 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-9/07 2007-02-27 2007-02-28 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-10/07 2007-02-28 2007-03-06 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-12/07 2007-03-01 2007-03-07 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/64121-12/07 2007-03-01 2007-03-07 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-6/07 2007-03-01 2007-03-07 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-11/07 2007-03-01 2007-03-07 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-8/07 2007-03-07 2007-03-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-7/07 2007-03-07 2007-03-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-10/07 2007-03-12 2007-03-19 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-10/07 2007-03-12 2007-03-19 Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/64120-9/07 2007-03-14 2007-03-21 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64352-2/07 2007-02-22 2007-03-25 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-2/07 2007-02-22 2007-03-25 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64351-2/07 2007-02-22 2007-03-25 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64352-1/07 2007-02-26 2007-03-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64351-1/07 2007-02-26 2007-03-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-1/07 2007-02-26 2007-03-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-12/07 2007-03-29 2007-04-04 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-15/07 2007-04-06 2007-04-12 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-13/07 2007-04-06 2007-04-13 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-13/07 2007-03-15 2007-04-14 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-14/07 2007-04-11 2007-04-17 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6410-3/07 2007-03-19 2007-04-18 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-16/07 2007-04-18 2007-04-25 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-14/07 2007-04-19 2007-04-26 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-15/07 2007-04-24 2007-04-30 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64356-2/07 2007-04-13 2007-05-13 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-10/07 2007-05-15 2007-05-21 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-16/07 2007-05-21 2007-05-28 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64356-4/07 2007-06-01 2007-06-01 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64356-5/07 2007-06-01 2007-06-01 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-17/07 2007-05-30 2007-06-05 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-21/07 2007-05-31 2007-06-06 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-11/07 2007-06-01 2007-06-07 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-18/07 2007-06-04 2007-06-11 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-12/07 2007-06-12 2007-06-18 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64352-3/07 2007-05-24 2007-06-23 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-3/07 2007-05-24 2007-06-23 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64351-3/07 2007-05-24 2007-06-23 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-5/07 2007-05-28 2007-06-27 Organ wydał postanowienie o uznaniu się za niewłaściwy.  
BSR.Be.K/64121-19/07 2007-06-20 2007-06-27 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-4/07 2007-05-28 2007-06-27 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64352-4/07 2007-05-29 2007-06-28 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-23/07 2007-06-22 2007-06-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-24/07 2007-06-27 2007-06-30 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-6/07 2007-05-31 2007-07-04 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-27/07 2007-07-16 2007-07-23 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-26/07 2007-07-16 2007-07-23 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64350-8/07 2007-07-09 2007-08-09 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64350-9/07 2007-07-18 2007-08-17 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-24/07 2007-07-24 2007-08-24 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-23/07 2007-07-30 2007-08-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-22/07 2007-07-30 2007-08-29 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/0151-10/07 2007-08-27 2007-08-31 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-29/07 2007-08-28 2007-08-31 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-29/07 2007-08-27 2007-09-03 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-30/07 2007-08-30 2007-09-05 Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-30/07 2007-08-30 2007-09-05 Organ wydał postanowienie o uznaniu się za niewłaściwy.  
BSR.Be.K/64121-27/07 2007-08-09 2007-09-09 Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-52/06 2006-12-12  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-53/06 2006-12-22  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-5/07 2007-01-11  Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-30/06 2006-10-12  Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-32/06 2006-11-02  Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/64121-8/07 2007-02-26  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-5/07 2007-02-14  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-17/07 2007-04-23  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-18/07 2007-05-14  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-11/07 2007-03-19  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-38/06 2006-10-10  Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/0717-14/06 2006-02-06  Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/6019-7/06 2006-02-08  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-2/07 2007-01-23  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-1/07 2007-01-18  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/6019-25/06 2006-06-19  Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/6019-26/06 2006-06-19  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-22/07 2007-06-11  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-25/07 2007-07-09  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-31/07 2007-09-14  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-15/07 2007-08-22  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64120-14/06 2006-09-26  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7430-2/05 2005-10-12  Wezwano do uzupełnienia wniosku  
BSR.Be.K/64120-17/06 2006-11-06  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7145-2/06 2006-04-28  Wystąpiono do organu właściwego o wydanie opinii w sprawie  
BSR.Ka.Z/7145-1/06 2006-03-31  Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/71441-3/05 2005-12-14  Wydano decyzję tymczasową  
BSR.Ka.Z/71441-2/05 2005-12-05  Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/71441-2/05 2005-12-05  Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Be.K/64121-17/06 2006-05-05  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-36/06 2006-10-10  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-38/06 2006-11-06  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-48/06 2006-11-28  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-47/06 2006-11-28  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-46/06 2006-11-20  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-43/06 2006-11-14  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-41/06 2006-11-08  Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/7430-1/06 2006-05-23  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7430-1/06 2006-05-23  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7430-1/06 2006-05-23  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7430-1/06 2006-05-23  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64121-32/06 2006-09-05  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/7430-1/06 2006-05-23  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Ka.Z/72241-2/05 2005-12-08  Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/71441-3/05 2005-12-14  Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/64120-12/06 2006-09-01  Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/64120-18/06 2006-12-14  Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/6411-54/06 2006-12-27  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-15/06 2006-05-16  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-52/06 2006-12-12  Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/7145-2/06 2006-04-28  Wystąpiono do organu właściwego o wydanie opinii w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/05 2005-12-14  Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/6411-50/06 2006-12-05  Wydano zaświadczenie  
BSR.Ka.Z/7145-2/06 2006-04-28  Sporządzono pismo załatwiające sprawę co do istoty  
BSR.Ka.Z/71441-3/05 2005-12-14  Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Ka.Z/71441-3/05 2005-12-14  Poinformowano zainteresowanego o wszczęciu postępowania w sprawie  
BSR.Be.K/64121-40/06 2006-11-30  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-24/06 2006-07-20  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-25/06 2006-07-24  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-26/06 2006-07-31  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-27/06 2006-08-01  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-28/06 2006-08-14  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-29/06 2006-08-16  Umorzono postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości.  
BSR.Be.K/6411-30/06 2006-09-05  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-31/06 2006-09-12  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-32/06 2006-09-13  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-33/06 2006-09-21  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-34/06 2006-09-21  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-35/06 2006-09-27  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/6411-37/06 2006-10-02  Wydano zaświadczenie  
BSR.Be.K/64121-41/06 2006-12-05  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/64120-18/06 2006-12-14  Wydano decyzję merytorycznie rozstrzygającą sprawę.  
BSR.Be.K/6411-49/06 2006-12-05  Zapoznano się i odłożono do ewentualnego wykorzystania.  
 
 
liczba odwiedzin: 2869150

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X