☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na wykonanie dla Gminy Małomicde zadania Dostawa materiałów budowlanych, urządzeń i narzędzi - Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz udownictwa mieszkaniowego"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Dostawa materiałów budowlanych, urządzeń i narzędzi  - Gminne programyaktywizacji spo leczno zawodowej na rzecz budownictwa mieszkaniowego."  o wartości nieprzekraczającej 200.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 29 listopada  2013r. do godzina 10:15

Dokumenty przetargowe ogólne:

WAŻNE !!! Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 grudnia 2013r. do pobrania rtf

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Dostawa materiałów budowlanych, urządzeń i narzędzi  - Gminne programyaktywizacji spoleczno zawodowej na rzecz budownictwa mieszkaniowego."  do pobrania pdf.

 

SIWZ Dostawa materiałów budowlanych, urządzeń i narzędzi  - Gminne programyaktywizacji spo leczno zawodowej na rzecz budownictwa mieszkaniowego." - do pobrania doc.

Zał.  nr 4.  Wykaz materiałów objętych dostawą  - do pobrania excel.                  

Zał. nr 1 formularz ofertowy  - do pobrania doc.  

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp (o spełnieniu warunkó0w- do pobrania doc.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 uzp (oświadczenie o braku podstawa) - do pobrania doc.

Zał nr 5 Wzór umowy - do pobrania doc.

Zał nr 6  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - do pobrania doc.

Zał. nr 7 Informacja o nienależeniu do grupty kapitałowej - do pobrania doc.

Rysunek poglądowy pomieszczeń objętych adaptacja na mieszkania socjalne z wykorzystaniem materiałów dostarczonych w ramach niniejszego przetargu - do pobrania pdf.  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2013-11-19 14:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2013-12-05 14:55:44)

 
 
liczba odwiedzin: 2864109

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X