☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarejestrowanie działalności

 
 Karta usługi 000

 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
Podstawa prawna: art. 7a ust.1 i art.7b ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej / druk
Druk do pobrania .
2. Dowód wpłaty

Opłaty:
Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 100 zł. (art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r.Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
Opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na   rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
Od wniosku nie jest pobierana opłata skarbowa.
 
Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel. (0-68) 376-90-27 wew. 36
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni
 
Forma rozstrzygnięcia:
Dokonanie wpisu do ewidencji działalności  gospodarczej i wydanie zaświadczenia.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gospodarczego / Inspektor Beata Kaczmarek
pok. 14
tel. 068-376-90-27 wew. 36
 
Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej następuje w formie decyzji, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.
 
Dodatkowe informacje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie     siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
 - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej
 - wskazanie daty rozpoczęcia działalności.
4. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, gdy:
- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte 
  w wyznaczonym terminie,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do   przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w art.7b ust.2 ustawy Prawo działalności gospodarczej powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informacje o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art.7a ust.1 i art.7b ust.1-3 w zwiazku z art.7d ust.1 ustawy Prawo działalności gospodarczej
 
 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-22 20:02:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2011-01-18 11:36:09)

 
 
liczba odwiedzin: 2870345

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X