☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 Karta usługi 000  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 
Podstawa prawna : ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 958), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6 poz. 33).
 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Pobierz druk
Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:
Wniosek – 5 zł. w znakach opłaty skarbowej (art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - )
2. Od każdego załącznika 0,50 zł. w znakach opłaty skarbowej (art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej).
3. Za wydanie decyzji – 76,00 zł.w znakach opłaty skarbowej.
4. Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2 , stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.

Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na   rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
 
Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja, 67-320 Małomice.
 
Termin załatwienia sprawy :
Do 30 dni.

Komórka / osoba odpowiedzialna :
Samodzielne stanowiska ds. planowania przestrzennego i obrony cywilnej / Inspektor Edward Więckowski
pok.16
tel. wew. 37
 
Tryb odwoławczy :
Od odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Opłata ta wynosi 0,40 zł. za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dla dróg powiatowych i gminnych.
Podstawa : art.40 ust.1-7 oraz art.47 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Nr 71, poz. 838 oraz art.10 pkt. 1 do 4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r).
Ustalono także ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym w wysokości 100,00 zł za zajęcie powyżej 20 % szerokości jezdni oraz 200,00 zł za całkowite zajęcie jezdni.

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-26 18:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2015-11-17 09:03:58)

 
 
liczba odwiedzin: 2870609

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X