☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym

Karta usługi 00 Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym Podstawa prawna:  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),  ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 86 poz. 958),  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r Nr 6 poz. 33),  ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 106).
 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia na nim reklamym. Pobierz druk
2. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką i wymiarami
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli reklama ma być wolnostojąca, trwale związana z gruntem
4. Potwierdzenie dokonania wpłaty

Opłaty :
1. Wniosek – 5 zł. w znakach opłaty skarbowej (art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
2. Opłata skarbowa za załącznik 0,50 zł. (art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
3. Opłata stała za wydanie decyzji – 76,00 zł. w znakach opłaty skarbowej.
4. Opłata za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej z tytułu umieszczenia reklamy wynosi 0,60 zł. na 1 m2 powierzchni reklamy.
Podstawa : art.40 ust.1-7 oraz art.47 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Nr 71, poz. 838 oraz art.10 pkt. 1 do 4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r).
 
Opłatę uiścić można w kasie Urzędu Miejskiegi lub  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa 80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
Znaki opłaty skarbowej można  nabyć w kasie Urzędu Miejskiego.
Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja, 67-320 Małomice.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna :
Referat Rozwoju Gospodarczego / referent Karolina Zowczak
pok. 14
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 36  
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-26 18:18:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2015-11-17 09:05:09)

 
 
liczba odwiedzin: 2870338

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X