☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Karta Usługi 00  Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
4. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :
5. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
6. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
Zapewnienie (podanie) osoby zawierającej małżeństwo w formie wyznaniowej - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- sporządzenie aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 75,00 zł – cz. II, kol. 2, pkt 1 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
Od każdego załącznika  - 0,50 zł w znakach opłaty skarbowej – cz. I, kol. 2, pkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach

Miejsce złożenia / pobrania dokumentów :
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11
 
Termin wydania zaświadczenia :
Niezwłocznie,
Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Henryka Malinowska,
pok.
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11
 
Dodatkowe informacje:
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.


 
 
liczba odwiedzin: 2830557

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X