☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Karta Usługi 000 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 
 
Podstawa prawna:  art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, Dział I ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Opłaty:
Wniosek  - 5,00 zł w znakach opłaty skarbowej  – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960),
Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 25,00 zł - cz.III,kol.2, pkt 1,ppkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 15,00 zł – cz.III, kol.2, pkt 1, ppkt 3 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:
-Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11
-Urząd stanu cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),

Termin: 
Niezwłocznie.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie odpisu aktu

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Henryka Malinowska,
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11

Dodatkowe informacje:
1. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
- odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych).
2. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
3. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Nie podlega opłacie skarbowej wnioski i wydanie odpisu między innymi w sprawch  alimentacyjnych, przysposobienia, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia, szkolnictwa.  

 
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-12-16 18:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-07-13 12:11:29)

 
 
liczba odwiedzin: 2832745

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X