☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uznanie dziecka

Karta usługi 00 Uznanie dziecka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, Dział I ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),

Wymagane dokumenty:
1. pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka,
2. dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka,
ponadto:
3. wdowa – odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
4. rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:
Wniosek o uznanie dziecka - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2000r. Nr 86, poz. 960),
 - przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka - jest zwolnione od opłaty skarbowej od czynności urzędowych - cz.II, kol. 4, pkt 3 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11
- oświadczenie o uznaniu dziecka można również złożyć w każdym innym urzędzie stanu cywilnego.

Termin:
Niezwłocznie
 
Sposób załatwienia sprawy:
oświadczenie o uznaniu dziecka można również złożyć w każdym innym urzędzie stanu cywilnego.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego / Kierownik USC Henryka Malinowska
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11

Dodatkowe informacje:
1. Dziecko można uznać w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
2. Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.
3. Uznanie dziecka polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest ojcem dziecka.
4. Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (potrzebna jest jego zgoda) oraz nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte,
6. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-12-16 18:14:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-07-13 12:09:38)

 
 
liczba odwiedzin: 2832689

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X