☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 23.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podział nieruchomości

Karta usługi 00 Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Podstaw prawna:
art.92 do art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn.zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr 25, poz.130 z późn.zm.)
 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Druk do pobrania
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .
5. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 17

Termin:
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
 
Komórka / osoba odpowiedzialna :
Referat Rozwoju Gospodarczego / refrent Karolina Zowczak
pok. 14
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 36
 
Tryb odwoławczy :
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni licząc od dnia  doręczenia decyzji.

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-25 22:45:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-07-13 13:08:11)

 
 
liczba odwiedzin: 2868859

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X