☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 Karta usługi 000  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

 

Podstawa prawna:
art. 39 i 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.)
Wymagane dokumenty :
1) Wniosek / formularzu urzędowy do pobrania.
2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Opłaty : 
1. Wniosek  - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a ustawy  z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
2. Od każdego załącznika  - 0,50zł. art.1 pkt 1, 1a ustawy  z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych:  
- 190zł. - budynków wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym;
- 228zł. - budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych;
- 152zł. - zespołu garaży;
-   38zł. - budynków gospodarczych i garaży;
190zł. ponadlokalnych inwestycji liniowych.
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2. pkt2 . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.8 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.).

Termin załatwienia sprawy: 
Miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzja - ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja, 67-320 Małomice.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna :
Samodzielne stanowiska ds. planowania przestrzennego i obrony cywilnej / Inspektro Edward Więckowski
tel. wew. 37

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-24 22:18:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2015-11-17 09:08:42)

 
 
liczba odwiedzin: 2864132

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X