☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Burmistrz Małomic

Funkcja:                                                              Burmistrz Małomic
Osoba piastująca:                                            Małgorzata Sendecka

Kontakt: tel. 068-376-90-27,   e-mail burmistrz@malomice.plZadania Burmistrza
Burmistrz jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Burmistrza, Z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Ponadto Burmistrz:

 1. kieruje bieżącymi sprawami miasta,
 2. reprezentuje miasto na zewnątrz,
 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego wydaje zarządzenia porządkowe,
 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 7. ogłasza uchwały Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. odpowiada w imieniu Gminy za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Burmistrza przepisami prawa, uchwałami Rady.Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-20 00:12:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2007-01-15 08:31:07)

 
 
liczba odwiedzin: 2870318

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X