ogłoszenie o zamówieniu Przebudowal drogi gminnej ul. Matejki w Małomicach

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym  na realizację zadania „Przebudowa drogi  gminnej ul. Matęjki w Małomicach. 

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:   7  września  2022 r. godzina 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „Przebudowa drogi  gminnej ul. Matejki w Małomicach" - do pobrania pdf. 

SWZ „Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki w Małomicach"   wraz z załącznikami - poprawiono logotyp wersia 2    -  do   pobrania plik  zip.

Przedmiar robót (dokument poglądowy)   - do pobrania plik  EXEL

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót -  do pobrania plik pdf

Branża drogowa   -  do pobrania plik skompresowany zip

Branża elektryczna -  do pobrania plik skompresowany   zip

Odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy z  dnia 29.08.2022 r. do SWZ  - do pobrania plik doc.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania plik doc.

Formularz do złożenia Oferty dodatkowej - do pobrania  plik doc

Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych z dnia 26 września 2022 r. - do pobrania plik doc.

Informacja z dnia 3 października 2022r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania plik pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2022-08-18 13:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2022-10-03 13:39:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki