☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Dowozy w roku szkolnym 2023/2024 w roku 2023 w miesiącach wrzesień, październik, listopad, grudzień 2023 r. uczniów ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami) z terenu gminy Małomice do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie” element menu 2023-08-24 22:52:20 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 18.08.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 579/3 w obrębie Śliwnik, gmina Małomice”. element menu 2023-08-18 12:32:09 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 18.08.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 579/3 w obrębie Śliwnik, gmina Małomice”. element menu 2023-08-18 12:32:02 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 11.08.2023 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. CHICHY I, na terenie działki nr ew. 100/3 w m. Chichy, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”. element menu 2023-08-11 13:37:47 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 11.08.2023 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. CHICHY I, na terenie działki nr ew. 100/3 w m. Chichy, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”. element menu 2023-08-11 13:37:42 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 10.08.2023 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F etap II”. element menu 2023-08-10 13:48:27 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 10.08.2023 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F etap II”. element menu 2023-08-10 13:48:22 UTWORZENIE
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Modernizację systemu nawadniania boiska sportowego na Stadionie w Małomicach, zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Lubuskiego. element menu 2023-08-08 09:15:04 MODYFIKACJA
Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubuskiego znak: DŚ.II.721.4.1.2023 z dnia 26.07.2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego. element menu 2023-08-07 08:16:39 MODYFIKACJA
Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubuskiego znak: DŚ.II.721.4.1.2023 z dnia 26.07.2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego. element menu 2023-08-07 08:16:27 UTWORZENIE
„Przebudowa dróg gminnych  ul. Kościuszki, MC Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice"  dokument HTML 2023-08-02 12:15:20 MODYFIKACJA
„Przebudowa dróg gminnych  ul. Kościuszki, MC Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice"  element menu 2023-08-02 12:15:20 MODYFIKACJA
brak danych dokument HTML 2023-08-01 12:29:11 UTWORZENIE
Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych 2022 element menu 2023-08-01 12:26:46 USUNIĘCIE
„Przebudowa dróg gminnych  ul. Kościuszki, MC Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice"  dokument HTML 2023-07-29 13:32:04 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 35978