☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Wtorek 06.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 277/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 166/9 położonej w mieście Małomice na czas oznaczony tj. 2 lat z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. element menu 2022-12-06 12:14:50 UTWORZENIE
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 276/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bobrzany gm. Małomice, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. element menu 2022-12-06 12:10:56 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.12.2022 r. postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 296/1, 296/2 w obrębie Chichy, gmina Małomice” element menu 2022-12-05 13:21:11 MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.12.2022 r. postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 296/1, 296/2 w obrębie Chichy, gmina Małomice” element menu 2022-12-05 09:30:12 UTWORZENIE
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MAŁOMICE ORAZ ZAPEWNIENIE I PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW dokument HTML 2022-12-02 15:42:57 MODYFIKACJA
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Małomice oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" element menu 2022-12-02 15:42:57 MODYFIKACJA
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MAŁOMICE ORAZ ZAPEWNIENIE I PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW dokument HTML 2022-12-02 15:42:44 MODYFIKACJA
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Małomice oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" element menu 2022-12-02 15:42:44 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 02.12.2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 296/1, 296/2 w obrębie Chichy, gmina Małomice”. element menu 2022-12-02 13:11:06 USUNIĘCIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 02.12.2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 296/1, 296/2 w obrębie Chichy, gmina Małomice”. element menu 2022-12-02 13:10:05 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 02.12.2022 r. o zgromadzonym materiale dowodowym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 296/1, 296/2 w obrębie Chichy, gmina Małomice”. element menu 2022-12-02 10:41:28 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2022-12-02 10:41:08 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 01.12.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. element menu 2022-12-02 09:35:08 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 01.12.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. element menu 2022-11-30 10:28:29 UTWORZENIE
Informacja z 16.11.2022 r. z sesji otwarcia ofert i wyborze wykonawcy dla zadania pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Przebudowa drogi gminnej w Małomicach ul. Matejki element menu 2022-11-25 12:08:54 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 3792