Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej