Ogłoszenie Burmistrz Małomic z dnia 09 maja 2022 r. o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach