Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Małomicach zarządzone na 22 maja 2022 r.