Rejestr zmian dla serwisu malomice.bip.pbox.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 327/2023 z dnia 21.09.2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane położone w gminie Małomice na czas oznaczony do 3 lat. element menu 2023-09-28 07:52:24 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 327/2023 z dnia 21.09.2023 r. plik 2023-09-28 07:51:22 UTWORZENIE
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 327/2023 z dnia 21.09.2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane położone w gminie Małomice na czas oznaczony do 3 lat. element menu 2023-09-27 12:50:48 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 579/3 w obrębie Śliwnik, gmina Małomice” - pobierz pdf element menu 2023-09-27 11:06:30 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 579/3 w dokument HTML 2023-09-27 11:04:43 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 579/3 w obrębie Śliwnik, gmina Małomice” - pobierz pdf element menu 2023-09-27 11:04:43 MODYFIKACJA
Decyzja z dnia 27.09.2023 r. plik 2023-09-27 11:03:44 UTWORZENIE
ObwieszczenieBurmistrza Małomic z dnia 27.09.2023 r. plik 2023-09-27 11:02:52 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 579/3 w obrębie Śliwnik, gmina Małomice” - pobierz pdf element menu 2023-09-27 10:59:15 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE PAŃSTOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. element menu 2023-09-18 21:59:51 MODYFIKACJA
Wybory Samorządowe 2006r. element menu 2023-09-18 21:57:59 MODYFIKACJA
Wybory Samorządowe 2010r. element menu 2023-09-18 21:54:54 MODYFIKACJA
Wybory Samorządowe 2014 element menu 2023-09-18 21:54:50 MODYFIKACJA
Wybory Prezydenta RP 2015 element menu 2023-09-18 21:54:47 MODYFIKACJA
Ustawa o referendum ogólnokrajowym. element menu 2023-09-18 13:46:21 MODYFIKACJA