Rejestr zmian dla serwisu malomice.bip.pbox.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 277/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 166/9 położonej w mieście Małomice na czas oznaczony tj. 2 lat z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. element menu 2022-12-06 12:14:50 UTWORZENIE
Zarządzenie Burmistrza Małomic Nr 276/2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bobrzany gm. Małomice, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. element menu 2022-12-06 12:10:56 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.12.2022 r. postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 296/1, 296/2 w obrębie Chichy, gmina Małomice” element menu 2022-12-05 13:21:11 MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.12.2022 r. postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 296/1, 296/2 w obrębie Chichy, gmina Małomice” element menu 2022-12-05 09:30:12 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 05.12.2022 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływaniana środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu plik 2022-12-05 09:27:40 UTWORZENIE
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MAŁOMICE ORAZ ZAPEWNIENIE I PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW dokument HTML 2022-12-02 15:42:57 MODYFIKACJA
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Małomice oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" element menu 2022-12-02 15:42:57 MODYFIKACJA
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MAŁOMICE ORAZ ZAPEWNIENIE I PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW dokument HTML 2022-12-02 15:42:44 MODYFIKACJA
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Małomice oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" element menu 2022-12-02 15:42:44 MODYFIKACJA
Wniosek o przeprowadzenie przetargu.doc plik 2022-12-02 15:34:52 USUNIĘCIE
Odpowiedź na Wniosek Wykonawcy z dnia 30.12.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów.pdf plik 2022-12-02 15:34:34 UTWORZENIE
tutaj dane plik 2022-12-02 15:34:32 UTWORZENIE
Zaktualizowany w dniu 2.12.2022 r. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.xls plik 2022-12-02 15:34:30 UTWORZENIE
Zaktualizowany w dniu 2.12.2022 r. zał. 3 do SWZ Projekt Umowy.doc plik 2022-12-02 15:34:26 UTWORZENIE
Odpowiedź na Wniosek Wykonawcy z dnia 30.12.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów.pdf plik 2022-12-02 15:33:34 UTWORZENIE