Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

 Karta usługi 000  Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Druk do pobrania

Opłaty
- za wniosek - 5 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za zezwolenie - 76 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami )- część IV, pkt 48 załącznika do ustawy.
- Znaki do nabycia w sekretariacie Urzędu - w godzinach - jak w punkcie I i III.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój Nr ... w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 7.30-15.30 oraz w czwartek - 8.00-16.00

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. UMiG ...... - pok. Nr .......- inspektor ds. ochrony środowiska

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ......... za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UMiG Małomice w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie I i III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowe
- za odwołanie - 5 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za każdy załącznik - 0,50 zł. - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- Znaki do nabycia w sekretariacie Urzędu - w godzinach - jak w punkcie I i III.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UMiG w Małomice - pokój Nr 17 w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie I i III.

Podstawa prawna
Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR. 159, poz. 1051). Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 14:03:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 14:03:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki