Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

 
 Karta usługi 01

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
 
Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
ponadto :
4. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
5. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- zapewnienie i sporządzenie aktów małżeństwa - 80,00 zł
- załączniki do zapewnienia - 0,50 zł

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel. 0683769051, wew 11

Termin zawarcia małżeństwa :
- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
-jeżeli przemawiają za tym ważne względy przed upływem 1 miesiąca .
Komórka osoba / odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Henryka Malinowska.
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-27 12:29:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 12:38:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki