☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Małżeństwo przed miesiącem

 Karta usługi 000  Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
 
Wymagane dokumenty :
1. Podanie umotywowane ważnymi względami (ciążą, wyjazd na dłuższy okres za granicę, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny),
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
4. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :
5. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
6. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty
- podanie o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu do złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (przed upływem miesięcznego terminu do złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) - 30,00 zł – cz. IV, kol. 2, pkt 1 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- załączniki do podania - 0,50 zł – cz. I, kol. 2, pkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Urząd Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel. 0683769051 nr. wew. 11

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie.


Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-27 13:01:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 12:35:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35978