☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Małżeństwo za granicą

 Karata usługi 000  Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty :
1. Podanie o wydanie zaświadczenia,
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
5. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :
6. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
7. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą - 30,00 zł – cz. III, kol. 2, pkt 1, ppkt 1 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- załączniki do podania - 0,50 zł – cz. I kol. 2, pkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów :
- dla Miasta / Gminy Małomice, Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach tel. 0683769051, wew. 11

Termin i sposób załątwienia sprawy :
- Niezwłocznie.
- Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi :
- Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
- Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

 
Wniosek do pobrania: pobierz plik
 

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 12:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2018-02-23 12:43:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35978