☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

Karta Usługi 000 Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą do polskiej księgi stanu cywilnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, Dział I ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica,
2. Oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 5,00 zł – cz.I, kol.2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960),
- decyzja administracyjna o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 40,00 zł – cz.II, kol.2, pkt. 5 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- załączniki do podania o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 0,50 zł –cz.I., kol.2, pkt.2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
- Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice;
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-52, wew 11

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji.

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego / Kierownik USC Henryka Malinowska
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-52, wew 11

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-12-16 23:44:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 12:12:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35978