Zameldowanie na pobyt stały

 

 Karta usługi 000  Zameldowanie na pobyt stały
Podstawa pawna: 
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu Nr PESEL 
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość
2. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego      -   Druk  Zgłoszenie Pobytu Stałego do pobrania pdf
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. wew. 11.
 
Termin załatwienia sprawy:
bezzwłocznie
 
Sposób załatwienia sprawy:
Dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik
tel. wew. 11

Uwagi:

- Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

 

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-26 17:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2020-10-17 00:15:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki