Wymeldowanie z pobytu stałego

 Karta usługi 000  Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca  pobytu stałego

Podstawa prawna:
 
- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji  wydanych i  unieważnionych dowodów osobistych 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu Nr PESEL

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia  wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.)
 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
Wymagane dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2. Wypełniony formularz Zgłoszenia Wymeldowania Z Miejsca Pobytu Stałego  -   Druk zgłoszenia  do pobrania pdf.

Opłaty

Wymeldowanie nie podlega opłatom.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, tel. 0683769051, wew. 11 

Termin załatwienia sprawy:
bezzwłocznie
 
Sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik
tel. wew. 11
 

 

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-23 20:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2020-10-16 23:29:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki