☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew -text

 
Karta Usługi 00

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.

Podstawa prawna: art. 47 e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2001r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku Druk do pobrania .

Opłaty:
Wniosek – 5 zł
Zezwolenie – bez opłat
Znaki opłaty skarbowej można  nabyć kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Miejsce złożenia / pobrania dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, 068-376-00-85, 068-376-00-86, wew 17.

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gospoodarczego / Kierownik Eugeniusz Barylak 
pok. Nr 14 tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie  prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza  Małomic   w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.

Opłaty skarbowe
- za odwołanie - 5 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za każdy załącznik – 0,50 zł. - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- Znaki do nabycia w sekretariacie Urzędu – w godzinach - jak w punkcie I i III.

Ulgi
Można zwolnić z opłaty skarbowej osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie.

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 12 załącznika do ustawy.

Informacje dodatkowe:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można  kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być podpisany  przez  przez wszystkich współwłaścicieli.

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-12-17 14:59:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2007-03-27 11:47:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35978