☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Radca Prawny

Radca Prawny


Radca Prawny Alina Kupis

Tel: (0-68) 376-90-27 wew.  31  
 (środy 9:30-15:30 oraz czwartki 12:30 - 15:30)

Radca Prawny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania Radcy Prawnego
Radca Prawny realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady Miejskiej i  aktów Burmistrza.
2) Opiniowanie prawne projektów umów i porozumień, w których jedną ze stron są organy miasta.
3) Sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i pracowników urzędu.
4) Sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym.
5) Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami urzędu stosunku pracy bez wypowiedzenia.
6) Informowanie Burmistrza o uchybieniach w działalności pracowników urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania prawa oraz skutkach tych uchybień.
7) Prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji Burmistrza jako organu założycielskiego i nadzorczego dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Radzie Miejskiej.
8) Aktualizowanie przepisów gminnych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o samorządzie terytorialnym.
9) Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania przepisów proceduralnym i materialnym w urzędzie.

Wytworzył:
W.Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-19 18:42:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Leśniewicz Ewa
(2020-10-09 10:54:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3792