☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności


 Zastępca Kierownika USC: Wincenty Chłostowski        
                                               Inspektor Barbara Dulik

Tel: (0-68) 376-90-27 wew. 11

USC podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania USC
Urząd Stanu Cywilnego poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,a zwłaszcza przyjmowanie oświadczeń o :
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydaniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszącego przed zawarciem małżeństwa,
g) uznaniu dziecka,
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i) nadanie dziecku nazwiska męża matki,
j) wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego.
2) Wykonywanie obowiązków należących w świetle ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w szczególności :
b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
c) sporządzanie aktów urodzenia,
d) sporządzanie aktów małżeństwa,
e) sporządzanie aktów zgonu,
f) prostowanie, ustalanie treści , odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
g) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
h) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
3) Wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4) Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

Ewidencja ludności:

1) Prowadzenie ewidencji ludności oraz związanej z tym dokumentacji.
2) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania w sytuacjach określonych w art. 8, 15 i 47 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
3) Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
4) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na zbiórki publiczne, jeżeli zbiórka ma być prowadzona na terenie miasta.
5) Przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń publicznych.
6) Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów.

 

Wytworzył:
W.Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-19 18:29:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2015-11-04 11:36:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35978