Podstawy prawne działania samorządu

 • Rozdział VII Konstytucji RP
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 • Statut Gminy
 • Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców
 • Wytworzył:
  Udostępnił:
  Chłostowski Wincenty
  (2005-12-17 00:15:48)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Chłostowski Wincenty
  (2007-05-21 11:20:41)
         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki