Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Rejestr skarg i wniosków
          rejestr prowadzi Referat Ogólno-organizacyjny

          Urząd Miejski w Małomicach
          Plac Konstytucji 3 Maja 1 
          67-320 Małomice
          tel. 068-376-09-27, wew. 17

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

Rejestr wydanych zaświadczeń: 
- o nie zaleganiu w podatkach lub stanie należności;
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych;
          ewidencję prowadzi Referat Rozwoju Gospodarczego
          Urząd Miejski w Małomicach
          Plac Konstytucji 3 Maja 1 
          67-320 Małomice
          tel. 068-376-09-27, wew. 36

 

 


Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
          ewidencję prowadzi Referat Rozwoju Gospodarczego

          Urząd Miejski w Małomicach
          Plac Konstytucji 3 Maja 1 
          67-320 Małomice
          tel. 068-376-09-27, wew. 36

Ewidencje zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do gromadzenia ścieków:
          ewidencję prowadzi Referat Rozwoju Gospodarczego
          Urząd Miejski w Małomicach
          Plac Konstytucji 3 Maja 1 
          67-320 Małomice
          tel. 068-376-09-27, wew. 36

Przydomowych oczyszczalni ścieków:
          ewidencję prowadzi Referat Rozwoju Gospodarczego
          Urząd Miejski w Małomicach
          Plac Konstytucji 3 Maja 1 
          67-320 Małomice
          tel. 068-376-09-27, wew. 36
Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2006-01-19 20:56:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2015-11-04 12:12:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki