Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach 2008r.

Nr uchwały

Uchwała w sprawie:

Dzień podjęcia

Dzień wejścia w życie

Treść uchwały

XXVIII/191/08 zmian budżetu gminy na 2008 rok 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
 XXVIII/190/08 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
 XXVIII/189/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Małomice 29.12.2008  po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pobierz
 XXVIII/188/08 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małomice na lata 2008 - 2013 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
XXVIII/187/08 wystąpienia ze Związku Gmin "KWISA" 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
XXVIII/186/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
XXVIII/185/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
XXVIII/184/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Słowiańskiej nr 4B działka Nr 207/4 o powierzchni 625 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
XXVIII/183/08 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2009 29.12.2008 29.12.2008 pobierz
XVIII/182/08 uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2009 rok 29.12.2008 01.01.2009 pobierz
XXVII/181/08 zmian budżetu gminy na 2008 rok 03.12.2008 03.12.2008 pobierz
XXVII/180/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 03.12.2008 03.12.2008 pobierz
XXVI/179/08 zmian budżetu gminy na 2008 rok 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXVI/178/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXVI/177/08 wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Małomice i podległych jednostek 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXVI/176/08 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2009 roku 28.11.2008 01.01.2009 pobierz
XXVI/175/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 28.11.2008 01.01.2009 pobierz
XXVI/174/08 ustalenia opłaty za posiadanie psa 28.11.2008 01.01.2009 pobierz
XXVI/173/08 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice 28.11.2008 13.01.2009 pobierz
XXVI/172/08 ustalenia regulaminu przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Małomice 28.11.2008 01.01.2009 pobierz
XXVI/171/08 ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice 28.11.2008 01.01.2009 pobierz
XXVI/170/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXVI/169/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXVI/168/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXVI/167/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXIV/166/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
XXVI/165/08 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 28.11.2008 28.11.2008 pobierz
 XXV/164/2008 wynagrodzenia Burmistrza Małomic  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
 XXV/163/2008 wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Małomice  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
 XXV/162/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i Oddziałach Przedszkolnych  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
 XXV/161/2008 przyjęcia "Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
 XXV/160/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miasta Małomice  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
XXV/159/2008  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
 XXV/158/2008 uchylenia uchwały w sprawie pomocy publicznej - de minimis udzielanej w formie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Małomice  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
 XXV/157/2008  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym   30.10.2008 30.10.2008  pobierz 
 XXV/156/2008  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym   30.10.2008 30.10.2008  pobierz 
 XXV/155/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym  30.10.2008  30.10.2008  pobierz 
 XXV/154/2008  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym  30.10.2008 30.10.2008  pobierz 
 XXV/153/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Sienkiewicza 19 działka Nr 721 o powierzchni 766 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym   30.10.2008 30.10.2008  pobierz 
XXIV/152/2008 zmian budżetu gminy na 2008 rok 24.10.2008 24.10.2008 pobierz
XXIII/151/2008 zaciągnięcia długoterminowego preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie przygotowania projektu technicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę 230 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla zadania "Budowa gminnego systemu kanalizacji zagrodowej w miejscowościach Chichy, Janowiec, Bobrzany, Śliwnik, Lubiechów" 10.10.2008 10.10.2008

pobierz

XXIII/150/2008 zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 10.10.2008 10.10.2008

pobierz

XXIII/149/2008 zmian budżetu gminy na 2008 rok 10.10.2008 10.10.2008

pobierz

XXIII/148/2008 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 10.10.2008 10.10.2008

pobierz

XXII/147/2008 zmian budżetu gminy na 2008 rok 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/146/2008 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/145/2008 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/144/2008 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żagańskiego na sfinansowanie wyposażenia uruchomienia filii wydziału komunikacji w Szprotawie 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/143/2008 zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Małomice dla Parafii Polsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/142/2008 upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice Etap-II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/141/2008 ustanowienia służebności gruntowej 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/140/2008 przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Bobrzany 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/139/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruntach zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/138/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Kościelnej 20a, działka nr 491 o powierzchni 1216 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/137/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruntach zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/136/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruntach zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/135/2008

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXII/134/2008 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Małomicach przy ul. Mickiewicza działka nr 712 o powierzchni 1008m2, będącej w użytkowaniu wieczystym 12.09.2008 12.09.2008

pobierz

XXI/133/2008 zmian budżetu Gminy na 2008 rok. 16.07.2008 16.07.2008

pobierz

XXI/132/2008 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1 16.07.2008 16.07.2008

pobierz

XXI/131/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Małomice na lata 2008 - 2013 16.07.2008 16.07.2008

pobierz

XXI/130/2008 upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach - budowa hali sportowej" planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet IV, poddziałanie 4.2.2 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 16.07.2008 16.07.2008

pobierz

XX/129/2008 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Małomice na lata 2008 - 2013 19.06.2008 19.06.2008

pobierz

XX/128/2008 zmian budżetu gminy na 2008 ro 19.06.2008 19.06.2008

pobierz

XX/127/2008

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Staszica 3 działka Nr 218 o powierzchni 1 205 m2, będącej w uzytkowaniu wieczystym

19.06.2008 19.06.2008

pobierz

XX/126/2008

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Słowiańskiej nr 4B działka Nr 207/4 o powierzchni 625 m2, będącej w uzytkowaniu wieczystym

19.06.2008 19.06.2008

pobierz

XX/125/2008

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Małomicach przy ul. Sienkiewicza działka Nr 713 o powierzchni 980m2, będącej w użytkowaniu wieczystym.

19.06.2008 19.06.2008

pobierz

XX/124/2008 upoważnienia do złożenia Wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice Etap-II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego 19.06.2008 19.06.2008

pobierz

XX/123/2008 zmiany uchwały o przyjęciu  "Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczegoGminy i Miasta Małomice do roku 2010" 19.06.2008 19.06.2008

pobierz

XX/122/2008 zmian budżetu gminy na 2008 rok 30.05.08 30.05.08

pobierz

XX/121/2008 zmieniającą Uchwałę Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Małomicach. 30.05.2008 30.05.2008

pobierz

XX/120/2008 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach. 30.05.2008 30.05.2008

pobierz

XX/119/2008 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach. 30.05.2008 30.05.2008

pobierz

XX/118/2008 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 30.05.2008 30.05.2008

pobierz

XX/117/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 30.05.2008 30.05.2008

pobierz

XX/116/2008 zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w Małomicach przy ul. M.C. Skłodowskiej 30.05.2008 30.05.2008

pobierz

XX/115/2008 wyznaczenia trzech przedstawicieli organu prowadzącego do udziału w pracach komisji konkursowej 30.05.2008 30.05.2008

pobierz

XX/114/2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miasta Małomice. 30.05.2008 30.05.2008

pobierz  załącznik

XIX/113/2008 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/112/2008 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/111/2008 w sprawie zmian budżetu na 2008r. 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/110/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/109/2008 w sprawie przyjęcia "Gminnego progarmu budowy systemu kanalizacji zagrodowych" na terenie Gminy Małomice 25.04.2008  

pobierz

XIX/108/2008 w sparwie zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie Gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stawek ze zbiorowego odprowadzania ścieków 25.04.2008 01.09.2008

pobierz

XIX/107/2008 w sprawie utworzenia stowarzyszenia z udziałem Gminy Małomice 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/106/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Małomice do Polskiego Projektu 400 miast oraz w sprawie powołania koordynatora ds. Projektu 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/105/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/104/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XIX/103/2008 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Małomice 25.04.2008   

pobierz

XIX/102/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium za 2007 rok 25.04.2008 25.04.2008

pobierz

XVIII/101/2008  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z mienia komunalnego   15.02.2008  15.02.2008 

pobierz 

 XVIII/100/2008 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żagańskiego 15.02.2008  

15.02.2008  

pobierz

 VIII/99/2008 

 zmian budżetu gminy na 2008r. 15.02.2008  15.02.2008 

pobierz

 XVIII/98/2008 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2008 15.02.2008  15.02.2008 

pobierz

XVIII/97/2008 

zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako

   przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w

   wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego

   zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 1 roku 

15.02.2008  15.02.2008 

pobierz

XVIII/96/2008 

ustalenia dopłat do stawki 1m3 wody dostarczanej odbiorcom oraz do stawki 1m3 ściejów odebranych od dostawców. 15.02.2008 

15.02.2008 

pobierz

XVIII/95/2008 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 w Gminie Małomice

15.02.2008 

15.02.2008 

pobierz

Wytworzył:
Krystyna Andrzejewska
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2008-02-21 14:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2009-04-15 18:24:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki