☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza Małomic z 2007r.

Nr Zarządzenia

Zarządzenie w sprawie

Dzień podjęcia  Wejście w życie Uwagi
75/2007

sprzedaży lokalu użytkowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonego na terenie miasta Małomice

31.12.2007 31.12.2007 pobierz
74/2007

planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

31.12.2007   pobierz
73/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

31.12.2007 31.12.2007 pobierz
72/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

31.12.2007 31.12.2007 pobierz
71/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

27.12.2007 27.12.2007 pobierz
70/2007

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy połozonych na terenie miasta Małomice

19.12.2007 19.12.2007 pobierz

69/2007

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy połozonych na terenie gminy Małomice

19.12.2007 19.12.2007 pobierz
68/2007

zmiany Zarządzenia Nr 65/2007 z dnia 07 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

12.12.2007 12.12.2007 pobierz
67/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

11.12.2007 11.12.2007 pobierz
66/2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz najemcy położonego na terenie miasta Małomice

10.12.2007 10.12.2007 pobierz
65/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

07.12.2007 07.12.2007 pobierz
64/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

04.12.2007 04.12.2007 pobierz
63/2007

zmian budżetu gminy i ukladu wykonawczego na 2007 rok

03.12.2007 03.12.2007 pobierz
62/2007

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

03.12.2007 03.12.2007 pobierz
61/2007

sprzedaży lokali użytkowych w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Małomice

10.12.2007 10.12.2007 pobierz
60/2007

stawki bazowej za 1 punkt klasyfikacji lokali użytkowych

03.12.2007 01.01.2008 pobierz
59/2007

opłat za najem garaży i komórek administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach

03.12.2007 01.01.2008 pobierz
58/2007

zmian budżetu i układu wykonawczego na 2007 rok.

28.11.2007 28.11.2007 pobierz
57/2007

sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonego w obrębie wsi Bobrzany.

20.11.2007 20.11.2007 pobierz 
56/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

12.11.2007 12.11.2007 pobierz 
55/2007

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Małomic.

07.11.2007 07.11.2007 pobierz 
54/2007

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej przy ul. Słowackiego w Małomicach.

07.11.2007 07.11.2007 pobierz 
53/2007

zmieniające Zarządzenie Nr 48A z dnia 28.09.2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP.

19.10.2007 19.10.2007 pobierz 
52/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

10.10.2007 10.10.2007 pobierz 
51/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

28.09.2007 28.09.2007 pobierz 
50/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

28.09.2007 28.09.2007 pobierz 
49/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

28.09.2007 28.09.2007 pobierz 

48A/2007

powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i do Senatu.

28.09.2007 28.09.2007 pobierz 
48/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

28.09.2007 28.09.2007 pobierz 
47/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

27.09.2007 27.09.2007 pobierz 
46A/2007

powierzenia w ramach zastępstwa obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chichach.

24.09.2007 24.09.2007 pobierz 
 46/2007

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na ul. Pruszkowskiej w Małomicach.

 18.09.2007  18.09.2007 pobierz 
 45/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

05.09.2007  05.09.2007  pobierz
 44/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

04.09.2007   04.09.2007 pobierz 
43/2007

ustalenia wyliczenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 27.08.2007  27.08.2007 pobierz
 42/2007

 opracowania materiałów planistycznych do Budżetu Gminy Małomice na 2008 rok.

27.08.2007 27.08.2007 pobierz
 41/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok

 20.08.2007  20.08.2007  pobierz
 40/2007

powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót w ramach zadania "Stawiamy na sport w gminie - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach".

 7.08.2007  7.08.2007 pobierz 
39/2007

przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemncy.

3.08.2007 3.08.2007 pobierz
38/2007

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie Małomic.

30.07.2007 30.07.2007 pobierz
37/2007

zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetrargowej na rzecz poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległem położonej na terenie miasta Małomice.

23.07.2007 23.07.2007 pobierz
36/2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

23.07.2007 23.07.2007 pobierz
35/2007

rozdysponowania części rezerwy ogólnej.

30.06.2007 30.06.2007 pobierz
34/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

30.06.2007 30.06.2007 pobierz
33/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007 rok.

25.06.2007 25.06.2007 pobierz
32/2007

powołania Komisji Konkursowej

25.06.2007 25.06.2007 pobierz
31/2007

powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót " Przebudowa drogi gminnej u. Leśna, Mickiewicza w Małomicach".

05.07.2007 05.07.2007 pobierz
30/2007

inwentaryzacji, przeklasyfikowania i przedstawienia do wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Urzędu Miejskiego w Małomicach.

01.06.2007 01.06.2007 pobierz
29/2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

21.05.2007r. 21.05.2007r. pobierz
28/2007

powołania Zespołu do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Małomice.

17.05.2007r. 17.05.2007r.  pobierz
27/2007

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wykonywania zmian w planie wydatków.

11.05.2007r. 11.05.2007r. pobierz
26/2007

ustalenia zasad i opłat za zarządzanie i korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Małomicach zarządzanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach.

11.05.2007r. 11.05.2007r. pobierz

25/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2007rok.

08.05.2007r. 08.05.2007r. pobierz
24/2007

powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót "Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki brukowej betonowej - szarej grubość 8cm".

 02.05.2007r. 02.05.2007r. pobierz
20/2007

regulaminu przetargów na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Małomice.

30.03.2007r. 30.03.2007r. pobierz

19/2007

zmian budżetu gminy i układu wykonwczego na 2007 rok.

29.03.2007r. 29.03.2007r. pobierz
18/2007

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie Małomic.

19.03.2007r. 19.03.2007r. pobierz
17/2007

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

16.03.2007r. 16.03.2007r. pobierz

16/2007

nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Małomicach.

26.02.2007r. 26.02.2007r. pobierz
15/2007

powołania Komisji Konkursowej.

06.02.2007r. 06.02.2007r. pobierz
14/2007

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

05.02.2007r. 05.02.2007r. pobierz
13/2007

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

31.01.2007r.

31.01.2007r. pobierz

12/2007

sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi w formie przetargu ustnego ograniczonego położonych na terenie Małomic.

24.01.2007r. 24.01.2007r.

pobierz

11/2007

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej na terenie Małomic.

24.01.2007r. 24.01.2007r.

pobierz

10/2007

układu wykonawczego budżetu gminy Małomice na 2007 rok.

12.01.2007r. 01.01.2007r.

 pobierz

 9/2007

ustalenia treści Obwieszczenia Burmistrza Małomic o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie  wynikającym z Uchwały Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Małomicach.

 04.01.2007r. 

 04.01.2007r. 

 pobierz

 8/2007

sprzedaży gruntu dla użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej położonego na terenie Małomic.

02.01.2007r. 02.01.2007r.

 pobierz

Wytworzył:
W.Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2007-01-17 12:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Krzak
(2008-05-30 10:19:19)

 
 
liczba odwiedzin: 3009703

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X