Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2024 r.

Uchwały

Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść
LXXI/340/2024 nadania nazw drogom wewnętrznym. 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/339/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok. 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/338/2024 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024 - 2045 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/337/2024 uchwalenia Statutu Gminy Małomice. 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/336/2024 określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/335/2024 planu pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2024. 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/334/2024 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice w 2024r. 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/333/2024 określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Małomice w 2024 r. 27.03.2024r.   pobierz
LXXI/332/2024 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice. 27.03.2024r.   pobierz
LXX/331/2024 udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach na prace remontowo budowlane przy zabytkach: kościele parafialnym pod wezwaniem Jana Chrzciciela oraz budynku bramnym wpisanych do rejestru zabytków. 08.03.2024r.   pobierz
LXIX/330/2024 określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych. 28.02.2024r.   pobierz
LXIX/329/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024. 28.02.2024r.   pobierz
LXIX/328/2024 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata    2024-2045 28.02.2024r.   pobierz
LXIX/327/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów. 28.02.2024r.   pobierz
LXVIII/326/2024 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadania bieżące związane ze współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym. 30.01.2024r.   pobierz
LXVIII/325/2024 utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach. 30.01.2024r.   pobierz
LXVII/324/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok. 16.01.2024r.   pobierz
Wytworzył:
Kornelia Dulik
Udostępnił:
Kornelia Dulik
(2024-01-23 08:22:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kornelia Dulik
(2024-04-16 15:17:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki