Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I Cgabrowa

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I ul. Chabrowa"..

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:   07  marca   2022 r. godzina 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I ul. Chabrowa - do pobrania pdf. 

SWZ „Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I ul. Chabrowa"   wraz z załącznikami   -  do   pobrania plik pdf.

Przedmiar robót (dokument poglądowy)   - do pobrania plik pdf

Projekt techniczny     -  do pobrania plik pdf

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót -  do pobrania plik pdf

Przekroje, profile,  rysunki -   PZ orientacja rys. 1.0  do pogrania plik pdf ,   PZ rys. 1.1 do pobrania  plik pdf , PZ rys. 1.2 do pobrania  plik pdf

Przekrój normalny  rys. 2 do pobrania plik pdf,    Profil podłużny rys. 3.1 do pobrania plik pdf , Profil podłużny rys. 3.2 do pobrania plik pdfProfil podłużny rys.  3.3  do pobrania plik pdf , 

Uzgodnienia z powiatem -  NR 1 plik pdf, Nr 2 plik pdf, Nr 3 plik pdf , Nr 4 plik pdf , Nr 5 plik pdf , Nr 6 plik pdf

Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytania Wykonawcy z dnie 22.04.2022 r.   - do pobrania plik doc.

Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Ofertowy - do pobrania plik doc.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2.03.202 r.     - do pobrania plik pdf    Zmiana polega na wykreśeniu z wymagań  w zakresie  dysponowanie przez wykonawca w celu wykonania zamówienia osobami  do pełnienia funkcji w zakresie kierowania  robotami elektrycznymi i sanitarnymi, Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobą uprawnioną do kierowania robotami w zakresie budowy dróg. 

Informacja z sesji otwarcia efert z dnia  7 marca 2022 r. - do pobrania plik doc.

Podanie Informacji z dnia 21.03.2022 r.  o Wyborze najkorzystniejszej oferty  -   do pobrania plik pdf.

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn Przebudowa dróg gminnych Chabrowa, Makowa, Lawendowa, Konwaliowa w Małomicach - etap I ulica Chabrowa  - do pobrania pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2022-02-17 13:22:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2022-04-04 15:47:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki