Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Małomicach  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód - do pobrania plik  pdf.

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   osób korzystających z Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia  6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorców) - do pobrania plik pdf

Klauzula  informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w Małomicach (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)  - do pobrania plik doxc

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)  - do pobrania plik  pdf.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie z związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego i  ustawy z dnia  17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska    - do pobrania plik pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2019-11-14 15:29:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2020-10-01 15:41:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki